De bijenmobiel is verhuisd

publish date
22.02.2023

De voorbije jaren kon je via de educatieve werking van het provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve een bijenmobiel ontlenen. Sinds begin 2023 kan je hiervoor niet langer terecht bij Hooibeekhoeve. Wil je toch graag de bijenmobiel ontlenen? Wend je dan tot het Vlaams Bijeninstituut (VBI).

Bijenmobiel verhuist naar VBI

Ontleen de bijenmobiel via het Vlaams bijeninstituut

Wil je graag de rijdende didactische tentoonstelling met educatief materiaal over bijen ontlenen? Dan kan je terecht bij het Vlaams bijeninstituut vzw (VBI). 

Zowel voor basisscholen als voor secundair en buitengewoon onderwijs vind je in de bijenmobiel didactisch materiaal over het leven van de bij. Niet alleen de honingbij, maar ook solitaire bijen, wespen en hommels komen aan bod.

Veertien pancarten met telkens drie foto’s (dus 42 afbeeldingen) nemen je mee in het leven van de honingbij en de solitaire bij en tonen je de verschillen tussen bijen, wespen en hommels. Ook worden de verschillende bijenproducten; honing, was, propolis... behandeld. Deze pancarten bevestig je in een wip op kliksysteempanelen met allerhande opstellingen als resultaat.

Deze 42 panelen zijn ook verwerkt in 7 educatieve 6-raam presentatiekasten met telkens 6 foto’s per kast. Je opent een kast, schuift de afbeelding eruit en kan de afbeelding bekijken. Dit is een ideale werkwijze voor leerlingen om vragenlijsten op te lossen.

Verder is er een bijenkorf en een educatieve presentatiekast (9-ramer) in de bijenmobiel aanwezig.