Inwoners Beerse vinden dat het overstromingsgebied vooral natuurbeleving moet stimuleren

publish date
21.10.2019

Beerse krijgt een nieuw overstromingsgebied aan de Laakbeek. De provincie, de gemeente en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete onderzoeken samen met de bewoners hoe het kan worden ingericht. Inwoners kunnen hun stem laten horen via bewonersavonden en een online platform, https://laakbeek.bpart.be

Verwachtingen in kaart brengen tijdens eerste inwonersavond op 10 oktober 2019

In Woonzorgcentrum Heiberg verkenden 60 aanwezigen verschillende suggesties en verwachtingen die eerder ook al aan het licht kwamen via een online bevraging. Tijdens geanimeerde tafelgesprekken bereikten we consensus over de functies die het gebied moet gaan vervullen. De buurtbewoners willen in de eerste plaats een oplossing voor de wateroverlast. Daarnaast wil men natuur beleven, liefst wandelend in een rustige, veilige en toegankelijke setting. Binnen deze functies formuleerden de inwoners ook al enkele concrete ideeën. Alle ideeën zijn te raadplegen op het ideeënplatform op https://laakbeek.bpart.be. Tot 5 november kunnen mensen extra ideeën, suggesties en bedenkingen posten of deze van andere deelnemers versterken of steunen.

Online bevraging bracht onverwacht groot klimaatbewustzijn aan het licht

127 respondenten namen deel aan een online bevraging. Er werd gepolst over hoe mensen denken over de effecten van de klimaatverandering op de gemeente Beerse. Ruim 4 op de 5 mensen zijn begaan met het klimaat en de klimaatproblematiek, en maken klimaatvriendelijke keuzes. 89% doet nu meer voor het klimaat dan enkele jaren geleden. 33% heeft wel het gevoel dat eigen inspanningen weinig bijdragen. De grote meerderheid is goed op de hoogte van de overstromingsrisico’s en maakt zich daarover ook zorgen. 31% van de respondenten hebben ook rechtstreeks te maken gehad met wateroverlast. De grafieken in het rapport laten zien dat de bevraagde burgers goed op de hoogte zijn van eigen en/of overheidsmaatregelen ten aanzien van overstromingen.

De enquête bracht ook de eerste verwachtingen en ideeën in kaart over de inrichting van het gebied. Het gebied moet in de eerste plaats een antwoord bieden op de waterproblemen in de buurt. Daarnaast lijken functies als natuurbeleving, sport en spel, trage toegankelijkheid ook in de smaak te vallen. Tijdens de inwonersavond donderdag werd dit grotendeels bevestigd. Enkel sport en spel kwamen minder aan bod.
 

Wordt vervolgd

Op 7 november gaat de buurt opnieuw samen zitten om alle ideeën te vertalen in enkele ontwerpscenario’s. Inschrijven kan nog steeds via https://laakbeek.bpart.be.
Met alle verworven input gaat een studiebureau vanaf 2020 aan de slag om de voorgestelde ideeën te onderzoeken op haalbaarheid en impact.  De provincie en het lokaal bestuur Beerse zullen de betrokken bewoners verder informeren over de resultaten, de keuzes, de start en de duur van de werken.