PAS-brief landbouw

Koeien voor een voederbak kijken naar de lens
Koeien voor een voederbak kijken naar de lens

De PAS-brief is een informatieve brief voor de landbouwer, die een benaderend beeld geeft van de impact van het veebedrijf op het vlak van stikstofneerslag via de lucht op de SBZ. De brief heeft geen enkele juridische waarde.