We zetten in op snel en efficiënt vergunnen

cover jaarrapport 2015
cover jaarrapport 2015

Enkele cijfers uit het jaarrapport 2015:

  • in 2015 nam de deputatie voor 398 milieuvergunningsaanvragen een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 81% zijn beslist binnen 4 maanden.
  • 89% van de vergunningsaanvragen zijn volledig vergund. De termijnverlenging biedt een kans om problemen op te lossen, maar niet in alle gevallen. De kans op beroep  is groter voor aanvragen in termijnverlenging: starten met een goed en duidelijk dossier is dan ook cruciaal.
  • De milieuvergunning is niet enkel bedoeld voor grote industriële bedrijven, maar in de provincie Antwerpen is het aandeel hiervan groot. 27% van de aanvragen komt uit de procesindustrie, maar ook de veeteelt is sterk vertegenwoordigd in de Kempen en maakte 25% uit van de vergunningsaanvragen.
  • Vooroverleg en in het bijzonder de provinciale Milieuvergunningencommissie (PMVC) zijn belangrijke instrumenten om te komen tot een gedragen beslissing. Slechts tegen 7% van de beslissingen over vergunningsaanvragen uit 2015 is beroep aangetekend.
  • We geven prioriteit aan probleemoplossend werken, zonder afbreuk te doen aan de snelheid. 92% van de mededelingen kleine verandering werd binnen 3 maanden afgewerkt. 98% van de beslissingen waren volledig gunstig.
  • Snel en efficiënt vergunnen is ook belangrijk voor dossiers in beroep. Voor de exploitant en omwonenden is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen of een project kan en zo ja, onder welke voorwaarden. Alle dossiers werden tijdig behandeld.