De MOS-pas

MOS-pas

Bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSsige bestemming

Een MOS-schakel is een bestemming met een educatief aanbod in verband met duurzame ontwikkeling. Werd jouw bestemming niet opgenomen als MOS-schakel? Geen nood, we kunnen niet alle (tijdelijke) initatieven kennen of opnemen. Motiveer zelf waarom jouw uitstap past binnen MOS en omschrijf bij je aanvraag duidelijk wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. De provinciale MOS-begeleiders beoordelen of jouw uitstap in aanmerking komt.

Voorwaarden

1 Je school is een MOS-school. Scholen die zich nog niet registreerden als MOS-scholen kunnen zich hier registreren.

2 De groep (leerlingen + begeleiders) bestaat uit maximaal 30 personen.

3 Je bezoekt een MOS-schakel of een andere MOSsige bestemming. Je uitstap staat in het teken van duurzame ontwikkeling.

4 Je reist op schooldagen en tijdens de daluren. Dit wil zeggen: tussen 9.00 u. en 15.30 u. en na 18.30 u. Op woensdagen kan je ook tussen 11:45 u. en 13.00 u. geen gebruik maken van de MOS-pas. De regioverantwoordelijke van De Lijn kan ritten weigeren tijdens verwachte piekmomenten en zal hiervoor contact opnemen met de school in kwestie.

5 De MOS-pas is niet geldig op de belbus.

Hoe ga je te werk?

1 Je plant een educatieve uitstap waarin een of meerdere duurzaamheidsthema's duidelijk aan bod komen. Denk op voorhand al eens goed na wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. Is je uitstap een MOSsige uitstap? In het aanvraagformulier zal je op deze vraag moeten antwoorden.

2 Je stippelt je reisweg uit. Je kan hiervoor gebruik maken van de routeplanner van De Lijn of de app. Je kan ook bellen naar De Lijninfo: 070 220 200 (0.30€/minuut voor vaste lijn).

Noteer de namen van de opstap- en afstaphaltes, de uren en de lijnnummers. Tip: betrek je leerlingen hierbij. Op die manier werk je alvast aan enkele leerplandoelen en sleutelcompetenties.

3 Vul het online aanvraagformulier in en verzend het minstens 10 werkdagen voor de uitstap. De provinciale MOS-begeleiders bezorgen jullie per mail een antwoord. Bij een positief antwoord zit een MOS-pas die je afdrukt en aan de buschauffeur overhandigt. Aangezien de chauffeur dit document moet bewaren, is het niet voldoende om de MOS-pas enkel op een smartphone te tonen.

4 Zorg ervoor dat je op dag van de uitstap tijdig aan de juiste halte staat, met de juiste MOS-pas.

Denk eraan!

1 De Lijn is geen taxibedrijf dat je komt ophalen aan de schoolpoort. Op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn.

2 De MOS-pas is een vervoersbewijs, maar geldt niet als reservatiebewijs. Dit wil zeggen dat de bus of tram niet uitsluitend voor je school wordt gereserveerd.

3 Eten en drinken op bus en tram mag niet. Ook wie na jou meerijdt, zit graag in een proper voertuig.

4 Zwangere vrouwen, mensen met een beperking en senioren waarderen het als je je zitplaats aan hen afstaat.

5 Ondervind je om een of andere reden moeilijkheden tijdens het vervoer? Meld dit dan aan je MOS-begeleider en/of aan de MOS-coördinatie in Brussel ( 02 553 80 72 , mos@vlaanderen.be). Wij bezorgen klachten en opmerkingen aan De Lijn. Omgekeerd gebeurt hetzelfde. MOS staat in nauw contact met De Lijn. Een fijne opmerking, een bedankje is ook steeds prettig.

6 We vragen uitdrukkelijk om eerlijk met de MOS-pas om te springen en hem alleen maar te gebruiken waarvoor hij werkelijk dient, nl. voor een bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSsige bestemming met een educatief duurzaamheidsaanbod.

Een MOS-pas aanvragen

Doe je online op de Vlaamse MOS-pagina.

Hieronder enkele tips voor het aanvragen van een MOS-pas:

  • Eén MOS-pas geldt voor één groep van 30 leerlingen en hun begeleider. 
  • Wij keuren MOS-passen af wanneer ze gebruikmaken van dezelfde verbinding als een andere MOS-pas (dat wil zeggen: dezelfde tram of bus waarvoor er al een MOS-pas werd goedgekeurd). 
  • Eén MOS-pas is geldig voor één bestaande bus- of tramverbinding. Als je een bus of tram neemt naar het station en dan vanaf een ander station opnieuw een bus of tram neemt moet je hiervoor twee MOS-passen aanvragen. 

Veerle Moons, Elke Hermans, Katrien Hoeylaerts en Karoline Hofmans

Functie
MOS-team provincie Antwerpen
T
015 30 61 25