De MOS-pas

MOS-pas

 

Bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSsige bestemming

Een MOS-schakel is een bestemming met een educatief aanbod in verband met duurzame ontwikkeling. Werd jouw bestemming niet opgenomen als MOS-schakel? Geen nood, we kunnen niet alle (tijdelijke) initatieven kennen of opnemen. Motiveer zelf waarom jouw uitstap past binnen MOS en omschrijf bij je aanvraag duidelijk wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. De provinciale MOS-begeleiders beoordelen of jouw uitstap in aanmerking komt.

Voorwaarden

1 Je school is een MOS-school. Scholen die zich nog niet registreerden als MOS-scholen kunnen zich hier registreren.

2 De groep (leerlingen + begeleiders) bestaat uit maximaal 30 personen.

3 Je bezoekt een MOS-schakel of een andere MOSsige bestemming. Je uitstap staat in het teken van duurzame ontwikkeling.

4 Je reist op schooldagen en tijdens de daluren. Dit wil zeggen: tussen 9.00u. en 15.30u. en na 18.30u. Op woensdagen kan je ook tussen 11.45u. en 13.00u. geen gebruik maken van de MOS-pas. 

5 De MOS-pas is niet geldig op de belbus.

Hoe ga je te werk?

1 Je plant een educatieve uitstap waarin een of meerdere duurzaamheidsthema's duidelijk aan bod komen. Denk op voorhand al eens goed na wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. Is je uitstap een MOSsige uitstap? In het aanvraagformulier zal je op deze vraag moeten antwoorden.

2 Je stippelt je reisweg uit. Je kan hiervoor gebruik maken van de routeplanner van De Lijn of de app. Je kan ook bellen naar De Lijninfo: 070 220 200 (0.30€/minuut voor vaste lijn).

Noteer de namen van de opstap- en afstaphaltes, de uren en de lijnnummers. Tip: betrek je leerlingen hierbij. Op die manier werk je alvast aan enkele leerplandoelen en sleutelcompetenties.

Vul het online aanvraagformulier in en verzend het minstens 10 werkdagen voor de uitstap. De provinciale MOS-begeleiders bezorgen jullie per mail een antwoord. Bij een positief antwoord zit een MOS-pas die geldig is op eenvoudig vertoon aan de chauffeur. Dit kan ook elektronisch (smartphone). Het is niet nodig om de MOS-pas af te drukken.

 

Denk eraan!

1 De Lijn is geen taxibedrijf dat je komt ophalen aan de schoolpoort. Op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn.

2 De MOS-pas is een vervoersbewijs, maar geldt niet als reservatiebewijs. Dit wil zeggen dat de bus of tram niet uitsluitend voor je school wordt gereserveerd.

3 Eten en drinken op bus en tram mag niet. Ook wie na jou meerijdt, zit graag in een proper voertuig.

4 Zwangere vrouwen, mensen met een beperking en senioren waarderen het als je je zitplaats aan hen afstaat.

5 Ondervind je om een of andere reden moeilijkheden tijdens het vervoer? Meld dit dan aan je MOS-begeleider en/of aan de MOS-coördinatie in Brussel ( 02 553 80 72 , mos@vlaanderen.be). Wij bezorgen klachten en opmerkingen aan De Lijn. Omgekeerd gebeurt hetzelfde. MOS staat in nauw contact met De Lijn. Een fijne opmerking, een bedankje is ook steeds prettig.

6 We vragen uitdrukkelijk om eerlijk met de MOS-pas om te springen en hem alleen maar te gebruiken waarvoor hij werkelijk dient, nl. voor een bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSsige bestemming met een educatief duurzaamheidsaanbod.

Veerle Moons, Elke Hermans, Greet Brits en Karoline Hofmans

Functie
MOS-team provincie Antwerpen
T
015 30 61 25