Vormingen

Schooljaar 2021-2022

  LEREND NETWERK
  Start Lerend Netwerk: buiten leren in het secundair onderwijs
   
  VORMINGEN (voor leekrachten en directies)
17/03/2022 Teach Up! 2030 - dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers - georganiseerd door Kruit, 11.11.11 en MOS 
22/03/2022 Live vorming: laat je inspireren om buiten te leren @PIME Lier - voorbereiding op de Buitenlesdag
18/05/2022 MOS Openschooltuinendag @verschillende scholen
18/05/2022 Live vorming vergroening: hoe starten met een vergroeningstraject? - @PIME Lier
18/05/2022 Live vorming ontharding: groenbeheer en onderhoud - @PIME Lier
   
  ACTIEDAGEN (om samen met je leerlingen te doen)
26/11/2021 MOS-actiedag: #Missieminder - thema wegwerpplastic
17/02/2022 MOS-actiedag: DikkeTruienDag
22/03/2022 Wereldwaterdag@school
28/04/2022 MOS-actiedag: Buitenlesdag

MOS Werksessie(s) op maat 

Doelgroep: schoolteams van basis- en secundaire scholen, kan ook binnen de context van  een gemeente, scholengroep of subsidieaanvraag
Duur: 2 à 3 uur per sessie, meerdere sessies mogelijk
Locatie: op je eigen school of op locatie 

De specifieke inhoud, locatie en duur van de workshop kan verder worden afgestemd.

  • Klimaatvriendelijke school
    Tijdens één of meerdere sessies leer je hoe je samen met je team kan werken naar een klimaatvriendelijke school.

  • Vergroen je school
    Tijdens deze sessie(s) leer je hoe je samen met je team kan werken naar een groene school.

  • Werken aan een visie rond duurzaamheid
    We geven de aanzet om het MOS-proces op je school vorm te geven. Je maakt kennis met werkvormen om met je team een visie rond duurzaamheid uit te werken, doelen te bepalen en een planning uit te werken.

Interesse? Neem dan contact op met de MOS-begeleiders

Veerle Moons, Elke Hermans, Katrien Hoeylaerts en Karoline Hofmans

Functie
MOS-team provincie Antwerpen
T
015 30 61 25