De omgevingsvergunning in cijfers

De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie Ze onderscheidt zich door een grote bedrijvigheid in tal van sectoren en vele typen bedrijven. Dit weerspiegelt zich in de aanvragen voor vergunningen.

2019 was een piekjaar

Nog nooit was het aantal dossiers zo hoog. Het aantal besliste dossiers kende een stijging met maar liefst 25% ten opzichte van 2018, wat ook al een piekjaar was.

De stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal omgevingsvergunningsaanvragen horende bij een inrichting van klasse 1. 

De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten in één enkele aanvraag. Het aantal gemengde projecten (met een stedenbouwkundig en een milieuluik) horende bij een inrichting van klasse 1 steeg lichtjes van 40% naar 44%. Het apart indienen van beide delen is niet de oorzaak van de stijging van het aantal aanvragen. Dat projecten niet altijd beide delen vereisen is logisch. Een hervergunning van ingedeelde activiteiten of een uitbreiding in bestaande en vergunde gebouwen bevat enkel een milieuluik. Aanleggen van parking voor personenwagens, verharding, wegenissen of het (ver)bouwen van een bedrijfswoning zijn dan weer voorbeelden van zuiver stedenbouwkundige projecten.

Er zijn 2 procedures voorzien om vergunningsplichtige activiteiten aan te vragen: de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure. Het aantal beslissingen in de gewone procedure nam vooral toe voor die aanvragen waarvoor het advies van de provinciale Omgevingsvergunningsvergunningscommissie (POVC) vereist is. De stijging van het aantal dossiers zorgde daarom ook voor beduidend meer werk voor de POVC. 

Meer dossiers maar eenzelfde aanpak.

Onze aanpak zet in op een kwaliteitsvol dossier van bij de indiening. Dit is cruciaal voor een vergunning op het einde van de rit. Daarnaast blijft ook snelheid belangrijk. Ook in drukke tijden bleven deze principes overeind. Als gevolg daarvan werd 86% van alle omgevingsvergunningsaanvragen (gewone en vereenvoudigde procedure samen) volledig vergund en 10% gedeeltelijk. De cijfers liggen in dezelfde lijn als die van 2018.