De omgevingsvergunning in cijfers

Verrassend veel aanvragen

We noteerden 751 beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten. Geen daling door corona dus, maar beduidend meer dossiers dan in 2018. Het absolute piekjaar 2019 werd niet geëvenaard. 

Focus vooral op inrichtingen van klasse 1

Binnen de provinciale bevoegdheid focust de omgevingsvergunning zich op inrichtingen van klasse 1 en vormt zo een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen. 

22 beslissingen over aanvragen stonden op de provinciale lijst. Iets meer dan de helft waren projecten voor werken aan de waterloop. De overige waren projecten voor aanleg van bovenlokale fietspaden of projecten gelegen in Vlaamse of provinciale recreatieve terreinen.

Langere doorlooptijd

De provincie Antwerpen heeft er alles aangedaan om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen.

De termijnverlenging werd enkel gebruikt waar nodig. 75% van de aanvragen in de gewone procedure werd beslist zonder verlengde beslissingstermijn (minder dan 105 dagen zonder POVC of 120 dagen met POVC).

De coronacrisis met noodbesluit had een impact op de beslissingstermijn. Concreet betekende dit een verlenging van de beslissingstermijn van maximaal 60 dagen in de gewone procedure en 30 dagen in de vereenvoudigde procedure. Waar mogelijk werd het gebruik van de verlengde beslissingstermijn door het noodbesluit vermeden.

Er waren 261 aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten waarvoor de verlengde termijn door het noodbesluit kon gebruikt worden, wat neer komt op 40% van de aanvragen. Voor het eerst zijn er aanvragen geweest die langer hebben gelopen dan 165 of 180 dagen tot een maximum van 240 dagen voor aanvragen met POVC. Dit werd beperkt tot 52 aanvragen.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) in cijfers

We telden 60% complexere dossiers met advies van de POVC aan de deputatie.

Dit gaat vooral over inrichtingen van klasse 1, zowel aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten als bijstellingen van milieuvoorwaarden.

De POVC adviseerde 17 keer over een aanvraag aan een gemeente. Ze komt wekelijks samen. Ondanks corona waren er in 2020 48 zittingen. 

Algemene evaluaties

In 2020 zijn er 28 algemene evaluaties van GPBV-installaties opgestart op basis van het Vlaamse meerjarenprogramma in kader van de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake Industriële Emissies (RIE).

De POVC heeft in 2020 over 64 GPBV-installaties een uitspraak gedaan over het al dan niet bijstellen van de milieuvoorwaarden.

25 evaluaties hebben in 2020 geleid tot een beslissing over de bijstelling van de milieuvoorwaarden door de deputatie.