Vlarem II

Voor magazijnen, opslagplaatsen, gebouwen met gevaarlijke stoffen kunnen veranderingen impact hebben op de brandrisico’s. Dit is het geval wanneer er meer (licht) ontvlambare of brandbare producten worden opgeslagen. Wat in een magazijn staat of wat er wordt opgeslagen is van belang voor de beoordeling van de brandrisico’s. Wanneer magazijnen of opslagplaatsen worden aangevraagd, is het voor de brandweer steeds van belang te weten welke producten met welke gevaarscriteria er worden opgeslagen.

‘Brandbare producten’ is op vlak van brandpreventie ruimer dan gevaarlijke stoffen. Voor de opslag van bijvoorbeeld papier geldt overeenkomstig de sectorale voorwaarden het verbod om dit samen op te slaan met ontvlambare gassen en vloeistoffen. Daarnaast zijn er vereisten voor de bekleding van wanden en plafondbedekking.

Voor activiteiten onder rubriek 32 zoals feestzalen, polyvalente zalen, schietstanden en zwembaden zijn er diverse bepalingen in Vlarem II die betrekking hebben op evacuatie en brandveiligheid. Het is belangrijk dat de plannen voor het milieuluik voldoende gedetailleerd zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Dit gaat onder meer over draairichting van deuren, breedtes van gangen en traphallen, … . Neem voor activiteiten met publiek/bezoekers ook steeds het maximaal toegelaten personen op in de aanvraag.