Bestaande vergunningen

De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat door het indienen van één dossier en het doorlopen van één vergunningsprocedure je zowel de toelating tot bouw als exploiteren kan bekomen. In de meeste gevallen is het bouwen onlosmakelijk verbonden met het exploiteren. De bouw van een stal hangt samen met het houden van dieren. Bij het fabriceren van producten hoort de constructie van installaties en gebouwen waarin de processen plaatsvinden. Dit gaat over zogenaamde “gemengde projecten”.

De omgevingsvergunning verplicht het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw voor gemengde projecten.

In de beginperiode van de omgevingsvergunning kan het voorkomen dat één deel reeds vergund is. Deze vergunning blijft gelden. In een dergelijk geval volstaat het om voor het deel dat reeds vergund is te verwijzen naar deze vergunning en kan je sommige delen van het formulier overslaan. Zo moet je (het uitgebreide) deel C van de addendabibliotheek niet invullen indien je reeds beschikt over een milieuvergunning voor alle naar milieu ingedeelde activiteiten. Dan moet de aanvraag enkel nog gegevens bevatten over de stedenbouwkundige handelingen.