Wetgevend kader

De omgevingsvergunning wordt geregeld door 5 decreten.

Omgevingsvergunningsdecreet

 • kaderdecreet en kapstok voor de invoering van de omgevingsvergunning
 • milieuvergunningendecreet verdwijnt
 • dit is een proceduredecreet en regelt de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of veranderen (bijvoorbeeld bij uitbreiding)

DABM (decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid)

 • integratie MER en OVR
 • kapstok voor indelingslijst van Vlarem I (titel V)
 • kapstok voor Vlarem II en III (titel V)
 • dit regelt de evaluaties (meerjarenprogramma, coördinatie, uitvoering, advisering)

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO)

 • procedures worden geschrapt, want dit wordt geregeld in het omgevingsvergunningsdecreet
 • overige bepalingen blijven behouden (zoals toetsingskader, wat is vergunningsplichtig)

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

 • toetsingskader voor kleinhandelsactiviteiten
 • vergunningsplicht

Decreet Natuurbehoud

 • kapstok voor het toetsingskader voor wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen
 • algemene zorgplicht
 • wat is vergunningsplichtige wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen
 • verdere uitwerking van de bescherming van vegetaties en KLE's in het Besluit Natuurbehoud van 23/07/1998