Welke vergunning heb ik nodig voor de opslag en/of bewerking van springstoffen (bv. vuurwerk)?

De opslag of verwerking van springstoffen valt onder twee wetgevingen.

Het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen wordt onderworpen aan een federale wetgeving over springstoffen. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 kan de klasse teruggevonden worden waarin een activiteit is ingedeeld. De gouverneur neemt beslissingen over tijdelijke vergunningen; de deputatie beslist over de andere aanvragen van 1ste klasse en de beroepen tegen beslissingen van 2de klasse.

Ook in de Vlaamse milieuwetgeving is de opslag of de verwerking van springstoffen ingedeeld. De rubrieken 17 en/of 38 van de indelingslijst van Vlarem I zijn hier vaak van toepassing. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij het ‘luik milieuvergunningen’.

Wanneer een inrichting volgens de milieuwetgeving 1ste klasse is, wordt de inrichting ook 1ste klasse voor de federale wetgeving op de springstoffen.

Voor de provincie is het de dienst Omgevingsvergunningen die de dossiers behandelt en voorbereidt voor de deputatie of de gouverneur.