We zetten in op een kwaliteitsvolle en efficiënte vergunningverlening

Enkele cijfers uit het jaarrapport 2020:

  • We trachten binnen het wettelijke kader zoveel mogelijk probleemoplossend te werken, maar zonder afbreuk te doen aan snelheid. De coronacrisis met lockdown in het voorjaar en nooddecreet verlengde de behandelingstermijn van rechtswege. Het effectief gebruiken van de verlengde coronatijd werd beperkt tot 10% beslissingen in de gewone procedure. 75% van de aanvragen in de gewone procedure werd beslist zonder verlenging.
  • Een goed samengesteld dossier is een bepalende succesfactor om een correcte vergunning te kunnen afleveren. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument. In 2020 nam de deputatie voor 502 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 84% volledig werden vergund.
  • Er waren 60% complexere dossiers met advies van de POVC aan de deputatie. Dit gaat vooral over inrichtingen van klasse 1, zowel aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten als bijstelling van milieuvoorwaarden.
  • We zetten in op een robuuste en gedragen beslissing. Slechts tegen 6% van de beslissingen van de deputatie werd een ontvankelijk beroep ingediend.
  • Voor de provincies ligt de focus van de omgevingsvergunning in eerste aanleg op inrichtingen van klasse 1. Er werd een beslissing genomen over 660 aanvragen van klasse 1. De provinciale lijst zorgde voor 22 aanvragen. Er waren 13 aanvragen door de ligging op 2 of meer gemeenten binnen onze provincie.