We zetten in op een kwaliteitsvolle en efficiënte vergunningverlening

Enkele cijfers uit het jaarrapport 2019:

  • We trachten binnen het wettelijke kader zoveel mogelijk probleemoplossend te werken, maar zonder afbreuk te doen aan snelheid. In 2019 nam de deputatie voor 554 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 83% zijn beslist zonder verlenging van de termijn.
  • Een goed samengesteld dossier is een bepalende succesfactor om een correcte vergunning te kunnen afleveren. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument. In 2019 nam de deputatie voor 554 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 83% volledig en 12% gedeeltelijk werden vergund. 
  • In 2019 was in 65% van de aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten (= 440 dossiers) het advies van de POVC vereist.
  • We zetten in op een robuuste en gedragen beslissing. Slechts tegen 7% van de beslissingen van de deputatie werd een ontvankelijk beroep ingediend.
  • Voor de provincies ligt de focus van de omgevingsvergunning in eerste aanleg op inrichtingen van klasse 1. Er werd een beslissing genomen over 705 aanvragen van klasse 1. De provinciale lijst zorgde voor 26 aanvragen. Er waren 17 aanvragen door de ligging op 2 of meer gemeenten binnen onze provincie.