We zetten in op een kwaliteitsvolle en efficiënte vergunningverlening

Enkele cijfers uit het jaarrapport 2022:

  • We trachten binnen het wettelijke kader zoveel mogelijk probleemoplossend te werken, maar zonder afbreuk te doen aan snelheid. 59% van de aanvragen in de gewone procedure werd beslist zonder verlenging. Alle beslissingen werden genomen binnen de wettelijk gestelde termijnen. Dossiers zonder termijnverlenging werden gemiddeld beslist binnen een termijn van 102 dagen. Bij dossiers met een termijnverlenging werd er gemiddeld een beslissing genomen na 161 dagen.
  • Een goed samengesteld dossier is een bepalende succesfactor om een correcte vergunning te kunnen afleveren. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument. In 2022 nam de deputatie voor 475 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 81% volledig werden vergund.
  • Er waren 60% complexere dossiers met advies van de POVC aan de deputatie. Dit gaat vooral over inrichtingen van klasse 1, zowel aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten als bijstelling van milieuvoorwaarden.
  • We zetten in op een robuuste en gedragen beslissing. Slechts tegen 8% van de beslissingen van de deputatie werd een ontvankelijk beroep ingediend.
  • Voor de provincies ligt de focus van de omgevingsvergunning in eerste aanleg op inrichtingen van klasse 1. Er werd een beslissing genomen over 686 aanvragen van klasse 1. De provinciale lijst zorgde voor 77 aanvragen. Er waren 27 aanvragen door de ligging op 2 of meer gemeenten binnen onze provincie.