PIH onderzocht 124 jongeren in Genk-Zuid. Dit nieuwe onderzoek toont geruststellende resultaten.

publish date
08.03.2018

Het PIH onderzocht samen met UHasselt, VUB en VITO 124 jongeren in Genk-Zuid. Het ging om een humaan bimonitoringsonderzoek; dat betekent dat blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en effecten op de gezondheid werden gemeten in het lichaam. De resultaten werden op 8 maart 2018 voorgesteld aan de deelnemers en aan het algemene publiek. Het PIH toont met dit onderzoek zijn expertise op vlak van milieu en gezondheid en hoe dit gemeenten kan helpen de milieu-gezondheidssituatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat was de aanleiding voor de studie?

De studie was een opvolgstudie om de invloed van het industriegebied Genk-Zuid op de gezondheid van de bevolking te bestuderen. In de periode 2010-2012 werd een eerste humane biomonitoring uitgevoerd en werden een aantal aandachtspunten gevonden en aangepakt.

Wat werd er bestudeerd?

In 2016 werd gestart met een nieuwe humane biomonitoring, die volledig analoog werd uitgevoerd als in 2010: hetzelfde gebied, dezelfde doelgroep, en een selectie van metingen die in 2010 aandachtpunten waren. Het doel was om de tijdstrend binnen Genk op te volgen, en de resultaten te vergelijken met een referentiepopulatie uit algemeen Vlaanderen.

Wat was de rol van het PIH?

De studie werd uitgevoerd door een onderzoeksconsortium onder leiding van het PIH. Naast het PIH werkten ook de universiteit Hasselt, de vrije universiteit Brussel en VITO mee aan het project. Het milieugezondheidsteam van het PIH zorgde voor de rekrutering van de deelnemers, voerde het veldwerk uit, en was verantwoordelijk voor alle communicatie met deelnemers en stakeholders. Artsen van het PIH zorgden voor ondersteuning bij de interpretatie van de persoonlijke resultaten van de deelnemers. Een hecht onderzoeksteam met medewerkers van alle partners werkte aan de rapportering en interpretatie van de groepsresultaten.

Op 8 maart werden de resultaten van deze humane biomonitoring in Genk-Zuid voorgesteld. De 124 deelnemers uit de studie ontvingen ’s morgens per post hun persoonlijk resultaat en een folder met een samenvatting van de groepsresultaten. De conclusies van de studie werden voorgesteld aan de lokale overheden, milieu- en gezondheidsmedewerkers, pers en het algemene publiek.   

Wat waren de voornaamste resultaten van de studie?

In de studie zien we voor de meeste vervuilende stoffen een duidelijke daling: de resultaten van chroom, nikkel, arseen en thallium zijn geruststellend. Voor cadmium zien we een duidelijke daling, maar waarden liggen nog hoger dan in Vlaanderen. PAK’s zijn niet gedaald, en blijven dus een belangrijk aandachtspunt. Wat betreft gezondheid zijn er geruststellende resultaten voor astma, allergie, infecties, en twee merkers van DNA-schade. Een andere merker van DNA-schade die meer historische schade weerspiegelt was verhoogd.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

De studie toont aan dat de beleidsmaatregelen hun effect hebben, en dat er reeds een belangrijke weg is afgelegd in het verbeteren van de leefmilieukwaliteit. Er blijven echter aandachtspunten waardoor verdere acties en opvolging nodig zijn.

Het PIH toont met dit onderzoek zijn expertise op vlak van milieu en gezondheid en hoe dit gemeenten kan helpen de milieu-gezondheidssituatie in kaart te brengen en aan te pakken  

Meer info?

Achtergrondinformatie:

Het volledige eindrapport ‘Cross-sectioneel onderzoek in Genk-Zuid 2016-2018’ (PIH, UHasselt, VUB, VITO, 2018) en de presentatie van de informatievergadering is consulteerbaar via www.genk.be/genk-zuid of www.diepenbeek.be/genk-zuid

Contactpersoon:

Elly Den Hond – elly.denhond@provincieantwerpen.be – 03 259 12 66