PIME viert 25ste verjaardag

publish date
16.03.2018

Ruim 40 gasten waaronder begeleiders, leerkrachten en sympathisanten waren op 14 maart van de partij om te klinken op de 25e verjaardag van PIME. Daarnaast kregen de genodigden ook de film Demain te zien. Een documentaire met een positieve boodschap die realistische oplossingen en alternatieven biedt die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Ook hier wil PIME de komende 25 jaar als natuur- en milieueducatief centrum op blijven inzetten.

Vier collega’s die er al van in het begin bij zijn: van links naar rechts: Miel Heirbaut voor tuin en techniek, directeur Gerd Goris, voormalig directeur en oprichter PIME Gike Neels en administratief medewerkster Greta Vermeulen

PIME pionier op vlak van natuur- en milieueducatie

Het PIME werd in 1993 gebouwd op de resten van een oude stortplaats. Het PIME was pionier in de sector van natuur- en milieueducatie. Geleidelijk aan werd het buitenterrein van 5 ha omgevormd tot een natuur- en milieueducatieve tuin, met de aanleg van typische  biotopen van de Netevallei, natuureducatieve tuintjes, een weertuin en diverse milieu-infrastructuren (geluidswanden, composteerterrein, kleinschalige waterzuivering en zonne-energiesystemen). Het gebouw omvatte een tentoonstellingsruimte, documentatiecentrum, labo, leslokalen en cafetaria.

25 jaar en 250.000 bezoekers later is het PIME een toonaangevend centrum, zowel binnen als buiten de provincie Antwerpen, op vlak van natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Ook in de toekomst blijft het PIME zich ten volle inzetten om jongeren te leren denken over en werken aan een leefbare wereld, voor nu en later, voor hier en elders op de planeet.

De MOS-begeleiders, die PIME als uitvalsbasis hebben, maken de link met tweedelijnseducatie naar leerkrachten. MOS ondersteunt schoolteams van basis- en secundaire scholen met onder meer trajectbegeleiding op maat van de school en nascholingen.

Om de twee grote milieu-uitdagingen, i.c. klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, aan te gaan, is het creëren van een draagvlak en gedragsverandering essentieel. Hier wil PIME/MOS absoluut op inzetten

Focus op secundair onderwijs

Met de focus op secundair onderwijs en duurzaamheidsthema’s neemt het PIME een vrij unieke positie in de provincie (en daarbuiten) in. Waar de meeste provinciale centra zich vooral richten op het kleuter- en het lager onderwijs, richt het PIME zich in hoofdzaak op het secundair onderwijs. Het PIME bereikt jaarlijks ruim 10.000 leerlingen. Zij kunnen deelnemen aan begeleide activiteiten in en rondom het centrum. In 2012 voerde het PIME een vernieuwingsoperatie uit waarbij ingezet werd op de implementatie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en het gebruik van digitale leermiddelen.

PIME en SDG’s

In 2015 engageerden 193 landen zich – waaronder België – om werk te maken van 17 globale doelstellingen over duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals (SDG’s). De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgebouwd rond vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: de mens, de planeet, welvaart, vrede en samenwerking.

Vanaf het begin trok het PIME de milieuthema’s al open naar duurzame ontwikkeling. Zo opende het centrum in 1993 haar deuren met de tentoonstelling ‘Milieu en ontwikkeling’ en lanceerde het kort nadien een gelijknamig informatief spel. Duurzame ontwikkeling bleef ook de rode draad vormen in het educatieve aanbod. Later volgden onder meer tentoonstellingen over duurzaam consumeren, duurzame voeding en duurzame mobiliteit. De nieuwe inzichten op vlak van educatief-duurzaam onderwijs (EDO) zorgden ervoor dat het PIME-aanbod aan een grondige EDO-toets onderworpen werd. In 2013 resulteerde dit onder andere in de innoverende klimaatexpo ‘Kies je klimaat’.

Mijlpalen PIME

1993: opening PIME met tentoonstelling Milieu en duurzame ontwikkeling

1994: tentoonstelling Afval

1996: opening natuur- en milieueducatieve tuin; tentoonstelling Natuur en landschap

1998: tentoonstelling Water

2000: tentoonstelling Energie

2001: start MOS basisonderwijs, themawerking

2002: uitbreiding MOS basis-, secundair onderwijs, lerarenopleidingen

2003: tentoonstelling Kopen met je kop, duurzaam consumeren

2005: tentoonstelling Straffe kost, duurzame voeding

2008: tentoonstelling Naftofni, duurzame mobiliteit

2012: start NME/EDO-netwerk provincie Antwerpen

2013: heropening PIME met renovatie gebouw, buitenklassen, vernieuwd aanbod, o.a. tentoonstelling Kies je klimaat

2013: doorstart MOS 2.0 met trajectbegeleiding-op-maat

2015: lancering inspiratieboek: Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk

2018: 25 jaar PIME, ruim 250.000 deelnemers aan activiteiten

Volgende van de detaillijst