Collectie van/voor

Het werk 'Collectie van/voor' vertrekt van de reproductie van het schilderij 'Lucienne' door Pieter Rottie en bijhorende tekst uit de overzichtscatalogus van de provinciale kunstcollectie. 

"Willem Oorebeek is niet zozeer geïnteresseerd in de particuliere schilderkunstige kwaliteiten van het schilderij, noch in de letterlijke inhoud van de tekst, maar wel in wat er gebeurt met de tonaliteit van beeld en tekst doorheen reproductie, distributie en mediatie. De keuze voor het portret van een jong blond meisje is een voorbode voor de verandering van betekenisreferenties. Het meisje lijkt te staren en reflecteert zo de toeschouwer in haar blik. En net zo weerspiegelt de tonaliteit van de tekst het zelfbeeld van de provincie eerder dan de materialiteit van de collectie.

Het werk 'Collectie van/voor' is door de schaalverandering en het opnemen van beeld en tekst in een spel van reproductie en drukprocedé te beschouwen als een palimpsest. Het is een nieuwe ruimte die niet langer in relatie staat tot het oorspronkelijke schilderij en zijn maker, maar tot het beeld van de collectie en zijn tijdelijke verspreiding in de provincie, tussen alle andere wervende beelden. Het werk kent dus twee werelden, een wereld van open analyse in de materialiteit van de reproductie en de impact hiervan op onze leefwereld en het beeld van de collectie. Maar ook een gesloten aspect waar het beeld terug in zichzelf sluit en een mysterieuze aantrekkingskracht uitoefent, maar zijn oorsprong niet langer vrijgeeft." (citaat: Sara Weyns)

Dit werk is een realisatie in het kader van Kunst in Opdracht.

Op de pagina hieronder vind je enkele foto's. Lees ook het fragment uit de briefwisseling van curator Pieternel Vermoortel aan kunstenaar Willem Oorebeek, waarin ze uitleg geeft bij het project.