Inspiratieboek voor NME/EDO-professionals

Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling...

Bij natuur- en milieueducatie of NME staan de relaties tussen natuur, milieu en maatschappij centraal. Een goede invalshoek om aan educatie voor duurzame ontwikkeling of EDO te werken. EDO leert 'denken over' en 'werken aan' een leefbare wereld, nu en in de toekomst, hier en elders op de planeet. NME en EDO worden zowel maatschappelijk als beleidsmatig steeds belangrijker, ook in onze provincie. Niet in het minst door de milieu-uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. De provincie Antwerpen zet al meer dan 25 jaar sterk in op NME en ook de opkomst van EDO  volgen we op de voet. Alle provinciale aanbieders van NME-activiteiten bundelen de krachten in een provinciaal NME/EDO-netwerk. Samen zetten we in op een duurzame toekomst.

...van theorie naar praktijk

We willen een brug slaan tussen de actuele theorie en de praktijk in het werkveld. Daarom gaf het provinciale NME/EDO-netwerk de opdracht aan de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen om een handboek te schrijven voor de NME/EDO-professional. Het is een inspiratieboek geworden dat  een duidelijk beeld op de theorie biedt en handvaten geeft voor toepassing ervan in hun dagelijkse praktijk.
Het boek geeft theoretische ondersteuning bij het plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten. Er wordt ook heel wat aandacht besteed aan milieupsychologie: wat maakt nu eigenlijk dat iemand zich milieuvriendelijk wil en kan gedragen? Daarnaast is er ruimte voor de verschillende leerstijlen en hoe daar op in te spelen.
Maar het belangrijkst zijn natuurlijk de aanbevelingen voor de praktijk. Het boek zoomt in op passende NME/EDO-werkvormen en sluit af met maar liefst 21 aanbevelingen voor een doelgerichte en doeltreffende NME/EDO-praktijk.

We hopen dat dit boek een inspiratiebron mag zijn voor NME/EDO-professionals, binnen en tot ver buiten onze provinciegrenzen.   

Download de samenvatting

Download het volledige boek

Reflectie-instrument

Het reflectie-instrument is een actieve aanvulling op het inspiratieboek.
Het helpt jou en je team heel concreet op weg om theorie naar praktijk om te zetten.
Het instrument bestaat uit drie delen:

  • planning
  • implementatie
  • evaluatie

Ieder deel bevat een set indicatoren om te reflecteren op de huidige werking.
Er wordt telkens een link gelegd naar het inspiratieboek, zodat je meteen aan de slag kunt gaan.

Er zijn twee varianten: één voor alle doelgroepen en één specifiek voor schoolgroepen.
Je kunt beide hieronder downloaden.

Handleiding reflectie-instrument

Wil je het instrument voor jezelf gebruiken, dan voorzie je best twee uur tijd.
Voor een reflectie in teamverband is een halve dag nodig.

Je kunt hieronder de handleiding downloaden. 
Er zijn ook twee handige instructiefilmpjes:

 Veel succes ermee!