Stappenplan evaluatie

Evaluatie van leerresultaten: waarom?

Bij een evaluatie van leeruitkomsten kijk je kritisch naar het aanbod om de kwaliteit ervan in kaart te brengen en te verbeteren. Daarbij ligt de focus op het achterhalen van de leeruitkomsten: heb je de leerdoelen bereikt? Het gaat daarbij niet om een tevredenheidsbevraging bij bv. leerlingen (of leerkrachten), maar om het in kaart brengen van de leerwinst. Het is best mogelijk dat een activiteit positief ervaren wordt, maar dat betekent nog niet dat de leerdoelen bereikt zijn.

Enkele vaak voorkomende hindernissen bij het evalueren van leerresultaten zijn tijdsgebrek, een tekort aan middelen en onvoldoende competenties bij medewerkers. Toch is een regelmatige evaluatie belangrijk om na te gaan of je aanbod voldoende is afgestemd op je doelgroep(en) en om een duidelijk beeld te krijgen van wat er geleerd wordt. Daarnaast is het ook een manier om het aanbod naar waarde te schatten als vorm van kwaliteitstoezicht.

Stappenplan: wat & hoe?

Dit stappenplan loodst je in zes stappen doorheen het proces. Het toont dat er eenvoudige methodes zijn die waardevolle resultaten opleveren en is geïllustreerd met getuigenissen uit de praktijk. Het volledige stappenplan kun je hieronder downloaden. 

EDUBRON_NED_RGB