Navorming

Haal jij het beste in je leerlingen naar boven? Ga je op zoek naar waar jouw leerlingen echt goed in zijn? Ontvang je graag tips over talentontwikkeling in de klas? Hou dan zeker deze pagina in de gaten! Je vindt er het laatste nieuws over de navormingen die je in het talentencentrum kunt volgen.

We geven je hieronder alvast een overzicht van de komende en voorbije projecten.

Talentennetwerkdag (20 februari 2019)

De provincie Antwerpen organiseert in samenwerking met het Talentencentrum een TalentenNetwerkDag met als thema ‘Talent in zichT’.
Gastspreker is Els Pronk en net als bij de vorige editie verwelkomen we graag collega’s uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs, directies en andere belangstellenden uit de onderwijswereld.

Talentennetwerkdag (19 april 2017)

Op 19 april 2017 organiseerde het Talentencentrum een netwerkdag met als thema 'Blik op talent'.

Lanceringsmoment KR8/O/NAUTEN (30 mei 2016)

Voorstelling van de nieuwe KR8/O/NAUTEN map voor het buitengewoon basisonderwijs (eindklas basisaanbod). Infomoment over meervoudige intelligentie met praktijkgetuigenissen over de lesmap.

Talentontwikkeling (20 mei 2014)

Vormingsavond over meervoudige intelligentie met praktijkgetuigenissen van leerkrachten en directie over hoe zij in hun school aan talentontwikkeling doen. Er was ook een voorstelling van het lespakket van KR8/O/NAUTEN.

Affiche talentennetwerkdag
Talentennetwerkdag: een neus voor talent.

Talentennetwerkdag (16 oktober 2013)

Netwerkdag voor het onderwijs met boeiende gastsprekers Luc Dewulf en Daniëlle Krekels.

Tal van workshops maakten het programma compleet. Enkele presentaties kun je hieronder downloaden.