Stageplaats

Een stage is een vorm van opleiding, buiten de school, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever. De leerlingen staan onder gezag van een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die werkgever. De leerlingenstage kan al dan niet in groep. Leerlingenstages kunnen zowel georganiseerd worden onder de vorm van alternerende stages als van blokstages.

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen onderhoudt heel wat goede contacten met bedrijven die zich jaarlijks weer met veel enthousiasme inzetten om onze leerlingen een boeiende stageplaats aan te bieden. Ben je zelf geïnteresseerd om een of meerdere stagiaires onder je hoede te nemen? We geven je graag meer info!

Stage PITO

Elf leerlingen van het zevende Se-n-Se jaar Chemische Procestechnieken zijn helemaal klaar voor hun eerste stagedag bij BASF in de haven van Antwerpen. Zij leren de knepen van het vak grotendeels op de werkvloer en ontplooien zich zo tot gekwalificeerde procesoperatoren.

Stage PTS Mechelen

Dena, een ondertussen oud-leerlinge van PTS Mechelen liep stage bij 'De glastuin', een bedrijf gespecialiseerd in de hydroteelt van sla op een mobiel gotensysteem. Het is een innovatief en toonaangevend bedrijf binnen de tuinbouwsector dus een ideale stageplaats voor leergierige jongeren.

stage woonzorgcentrum

Sterk beroepsonderwijs vraagt verwevenheid tussen school en beroepspraktijk. De leerlingen van de zorgopleidingen van avAnt Provinciaal Onderwijs krijgen de kans om via 'zorgplekleren' directe zorg te verlenen aan zorgbehoevenden, onder toezicht van gekwalificeerde begeleiders. Ze worden blootgesteld aan echte zorgsituaties, kunnen zo hun praktische vaardigheden en kennis opbouwen én professionele attitudes ontwikkelen. 

Meer info?

Interesse om zelf een stageplaats voor een leerling of cursist aan te bieden? Vul dan het onderstaande contactformulier in of neem contact op met Gerd Van den Broeck.