SDG aanbod

Agenda 2030 steunt op 5 pijlers: Mens, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. Op deze manier komen alle aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod.
Zoals de naam van de agenda al doet vermoeden, moeten we deze doelen bereiken tegen 2030.
Een van de belangrijkste aspecten aan deze doelstellingen is dat ze gelden voor iedereen en alle landen. ‘To leave no one behind’, is dan ook de slagzin van de SDG’s.
Daarnaast is het belangrijk dat alle SDG’s onderling gelinkt zijn, we kunnen 1 SDG niet bereiken zonder ook de andere doelstellingen in rekening te brengen. ‘Agenda 2030’ is met andere woorden één-en-ondeelbaar!

SDG’s – beleidsondersteuning

Wil je als lokaal bestuur de SDG’s implementeren in je beleid?
Betrek je hierbij graag meerdere diensten, zodat dit organisatie breed gedragen is?
Geef je burgers graag een stem in dit debat?
Dan zijn de gezamenlijke SDG-trajecten of de individuele SDG-begeleidingen zeker iets voor jouw bestuur!

SDG-trajecten:

Een SDG-traject wordt telkens voor minstens 3 lokale besturen georganiseerd.
Het is een ‘lerend netwerk’ waar kennis gebundeld & uitgewisseld wordt en tools worden aangereikt over hoe de SDG’s een vaste plaats kunnen krijgen in de visie en werkwijze van een lokaal bestuur.
Het traject gebeurt op maat van de betrokken besturen, met duidelijke doelstellingen en een stappenplan. Ook wordt getracht om alle relevante interne en externe actoren bij het traject te betrekken.

Individueel lokaal bestuur: 

Ook individuele besturen begeleiden we graag op maat!
Zo kunnen de SDG-methodieken, ontwikkeld en gebruikt in de trajecten, ook toegepast worden in een enkel lokaal bestuur.

Heb je als lokaal bestuur, los van de SDG-methodieken, een andere nood m.b.t. deze doelstellingen? Contacteer ons ook dan, we volgend deze graag op.

SDG-methodieken:

Op basis van eerdere trajecten werden meerdere methodieken ontwikkeld.
Deze kunnen gebruikt worden in het kader van een traject, maar eveneens door een individueel lokaal bestuur aangevraagd worden.
Hierbij krijgt het lokale bestuur telkens ondersteuning van 1 personeelslid van de provinciale dienst Mondiaal Beleid.

Uiteraard gaan we enthousiast in op alle toekomstige noden van lokale besturen!

Heb je aan vraag en kan een methodiek hierop het antwoord bieden, ontwikkelen we deze graag.

SDG-methodiek ‘beleidsimpact huidige werking’

Er wordt gefocust op de verwezenlijkingen, sterktes, zwaktes en opportuniteiten van de huidige werking.

SDG-methodiek ‘beleidsimpact externe trends’

Er wordt dieper ingegaan op de invloed van relevante, externe trends en welke prioriteiten er gelegd worden in het toekomstige beleid om hierop een antwoord te bieden.

SDG-methodiek ‘burgerparticipatie’

Burgers worden gesensibiliseerd m.b.t. de SDG’s & betrokken bij het toekomstige lokale beleid.

overzicht kant en klaar aanbod

Kant en klaar aanbod

Hebben jullie een evenement, vormingsdag of een ander initiatief waar de SDG's niet op mogen ontbreken?

Dan hebben we een kant een klaar aanbod dat je kan gebruiken:

  • kubussen
  • Poefjes
  • groeipapier
  • affiches (onderaan deze pagina te downloaden)
  • heras banners

Interesse? contacteer dan:

externe linken en downloads

Voor meer informatie over de SDG's kijk op de website www.sdgs.be.