SDG aanbod

SDG’s als deel van het provinciale DNA

Duurzaamheid is een kernwaarde in de organisatiecultuur, dagelijkse werking en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur. Provincie Antwerpen wil dan ook sterk inzetten op de realisatie van de SDG’s! Hiervoor werken we samen met de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School en CIFAL. Met een aantal van deze partners en enkele grote bedrijven hebben we ook het Antwerp Partnership for Sustainability opgericht. Bovendien zijn we lid van The Shift, waar het bedrijfsleven, NGO’s, de academische wereld en vele overheden samenwerken aan de realisatie van de SDG’s.

De Provincie Antwerpen draagt in alle beleidsdomeinen en vanuit alle diensten bij aan de realisatie van de SDG’s. We zijn een fairtradeprovincie en kopen eerlijk aan, we bouwen duurzaam en poetsen onze gebouwen met innovatieve ecologische producten. We ondersteunen duurzaam bouwen en verbouwen via Kamp C, en heel wat burgers genieten van de fietsostrades en andere inspanningen voor duurzame mobiliteit. We bieden kwalitatief onderwijs aan en werken aan het verduurzamen van melkveehouderij en pluimveehouderij en ondersteunen innovatief ondernemerschap. We zorgen voor steeds meer bos in de provincie en voor het beheer van vele waterlopen,… Met deze en vele andere inspanningen zijn we op weg om maximaal aan de SDG’s bij te dragen.

De gemeenten zijn onze prioritaire partners. In heel wat beleidsdomeinen zijn ze onze partner, en met onze keuze voor de SDG’s kunnen we misschien ook uw gemeente inspireren om werk te maken van de SDG’s. 

overzicht kant en klaar aanbod

SDG materiaal voor de Antwerpse gemeenten

Organiseert jouw gemeente een evenement, vormingsdag of een ander initiatief waar de SDG's niet op mogen ontbreken?

Dan hebben we een kant een klaar aanbod dat je kan gebruiken:

  • kubussen
  • Poefjes
  • affiches (onderaan deze pagina te downloaden)
  • heras banners

Interesse? contacteer dan: sdg@provincieantwerpen.be

externe linken en downloads

Voor meer informatie over de SDG's kijk op de website www.sdgs.be of op http://www.vvsg.be/sdgs.