Erfgoedprijs

logo Erfgoedprijs 2024
Campagnebeeld Provinciale Erfgoedprijs 2024 - © Provincie Antwerpen

ERFGOEDPRIJS 2024

Het provinciebestuur focust haar werking op het Onroerend Erfgoed. Met de prijs bekronen we projecten en initiatieven die monumenten, landschappen, archeologie, rijdend, rollend vliegend en/of varend erfgoed in de provincie Antwerpen als onderwerp hebben.   

 

WAT 

·       Realiseerde je tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2024 een waardevol, wetenschappelijk, onderbouwd standaardwerk, een historische tentoonstelling, een educatieve activiteit? Of een goed gedocumenteerde erfgoedwandeling, een herbestemming of ontsluiting van een verwaarloosd monument?  

 

WIE  

·       Ben je als lokale overheid of vereniging initiatiefnemer van een erfgoedproject? 

 

VOORWAARDEN  

·       De prijs honoreert verenigingen, vzw’s, stichtingen, fondsen, openbare besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

·       Je verrichtte grondig onderzoek voor het project of werking; waardoor je initiatief wetenschappelijk verantwoord is. 

·       Je bereikte heel wat mensen die heel wat opstaken over het gekozen thema. 

·       Het project ging door in de periode van 2021 tot eind maart 2024 en had als onderwerp onroerend erfgoed uit de provincie Antwerpen. 

·       De winnende projecten uit een eerdere editie van de Erfgoedprijs (de projecten die bekroond werden met een geldprijs als laureaat of als winnaar) kunnen niet nogmaals ingediend worden voor deelname in 2024. 

·       Elke kandidaat (indienende instantie) kan maximaal 1 kandidatuurdossier indienen. 

 

TIP! Lees het reglement grondig na ter voorbereiding van de kandidatuurstelling. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden. 

TIP! We raden aan om de gevraagde inhoud van je deelnemersformulier eerst in een Word-document neer te schrijven, te redigeren en op te slaan. Vervolgens kun je die inhoud kopiëren in de vakken van het deelnemersformulier. Zo hou je een betere controle over de volledigheid van jouw digitale aanvraag.  

 

DEELNEMEN  

Je neemt deel door het onderstaand online formulier in te vullen en digitaal door te sturen via erfgoed@provincieantwerpen.be voor maandag 19 augustus 2024 om 12:00 u. (’s middags). 

Ook de vereiste bijlage(n) bij jouw aanvraag worden digitaal opgestuurd. Voor publicaties gebeurt dit in pdf-formaat.  

Dit kan op volgende manieren:  

·       de bijlage(n) worden met een aparte e-mail via erfgoed@provincieantwerpen.be opgestuurd

·       grote bestanden van meer dan 6MB stuur je best via www.wetransfer.com, gericht aan hetzelfde e-mailadres erfgoed@provincieantwerpen.be 

Bij uitzondering kan er van omvangrijke publicaties (boeken) ook een fysiek exemplaar worden bezorgd: 

·      afgegeven aan de balie van het Provinciehuis Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tijdens de kantooruren (elke werkdag van 8 tot 18 u.)

·      per aangetekend schrijven aan Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 

 

INLICHTINGEN  

Anouk Van der Kelen, Tel. 03 240 56 64 (secretaris Erfgoedprijs) 

Sabina Meeus, Tel. 03 240 64 28 (dossierbehandelaar) 

erfgoed@provincieantwerpen.be