Erfgoedprijs

Erfgoedprijs 2022

Draag jij je steentje bij tot de ontsluiting en het behoud van het Onroerend Erfgoed in de provincie Antwerpen? Dan komt jouw project in aanmerking voor de ERFGOEDPRIJS 2022!

De ERFGOEDPRIJS is aan zijn eerste Lustrum toe! Ook deze vijfde editie bekroont een organisatie of initiatief dat het rijke onroerend erfgoedverleden van de provincie Antwerpen aan een ruim publiek bekend maakt. De winnaar wordt bekroond met een prijzengeld van 10.000 EUR, daarnaast maken nog twee laureaten kans op een prijs van 5.000 EUR. 

Kandidaatstelling voor de Erfgoedprijs 2022 kan tot maandag 8 augustus 2022 om 12:00 u. via erfgoed@provincieantwerpen.be.

Campagnebeeld Erfgoedprijs 2022
Campagnebeeld Erfgoedprijs 2022

ERFGOEDPRIJS 2022

WAT 

 • Realiseerde je tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2022 een waardevol, wetenschappelijk, onderbouwd standaardwerk, een historische tentoonstelling, een educatieve activiteit? Of een goed gedocumenteerde erfgoedwandeling, een herbestemming of ontsluiting van een verwaarloosd monument?  

WIE  

 • Ben je als lokale overheid of vereniging initiatiefnemer van een erfgoedproject? 

VOORWAARDEN  

 • De prijs honoreert verenigingen, vzw’s, stichtingen, fondsen, openbare besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Je verrichtte grondig onderzoek voor het project of werking; waardoor je initiatief wetenschappelijk verantwoord is. 
 • Je bereikte heel wat mensen die heel wat opstaken over het gekozen thema. 
 • Het project ging door in de periode van 2019 tot eind maart 2022 en had als onderwerp onroerend erfgoed uit de provincie Antwerpen. 
 • De winnende projecten uit een eerdere editie van de Erfgoedprijs (de projecten die bekroond werden met een geldprijs als laureaat of als winnaar) kunnen niet nogmaals ingediend worden voor deelname in 2022. 
 • Elke kandidaat (indienende instantie) kan maximaal 1 kandidatuurdossier indienen. 

   

TIP! Lees het reglement grondig na ter voorbereiding van de kandidatuurstelling. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden. 

TIP! We raden aan om de gevraagde inhoud van je deelnemersformulier eerst in een Word-document neer te schrijven, te redigeren en op te slaan. Vervolgens kun je die inhoud kopiëren in de vakken van het deelnemersformulier. Zo hou je een betere controle over de volledigheid van jouw digitale aanvraag.  

 

DEELNEMEN  

Je neemt deel door het onderstaand online formulier in te vullen en digitaal door te sturen via erfgoed@provincieantwerpen.be voor maandag 8 augustus 2022 om 12:00 u. 

Ook de vereiste bijlage(n) bij jouw aanvraag worden digitaal opgestuurd. Voor publicaties gebeurt dit bij voorkeur in pdf-formaat.  

Dit kan op volgende manieren: 

 • de bijlage(n) worden met een aparte e-mail via erfgoed@provincieantwerpen.be opgestuurd
 • grote bestanden van meer dan 6MB stuur je best via www.wetransfer.com, gericht aan hetzelfde e-mailadres erfgoed@provincieantwerpen.be 
 •  

Bij uitzondering kan er van omvangrijke publicaties (boeken) ook een fysiek exemplaar worden bezorgd:

 • afgegeven aan de balie van het Provinciehuis Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tijdens de kantooruren (elke werkdag van 8 tot 18u.
 • per aangetekend schrijven aan Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 
 •  

INLICHTINGEN  

Serge Migom, Tel. 03 240 64 53 (secretaris Erfgoedprijs) 

Sabina Meeus, Tel. 03 240 64 28 (dossierbehandelaar) 

erfgoed@provincieantwerpen.be