Monumentenwacht

Wat doen we allemaal en hoe gaan we daarbij te werk?

  • Onderbouwde en gedetailleerde toestandsrapporten geven een overzicht van uit te voeren werken voor onderhoud, herstel en instandhouding.
  • Noodherstellingen kunnen erger voorkomen en exemplarische ingrepen tonen de mogelijkheden van een goed onderhoud.
  • Er kan ook beroep gedaan worden op de dienstverlening ‘Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming’. Deze kostprijsanalyse helpt om de kosten in te schatten en te plannen.

Voor Monumentenwacht is erfgoed meer dan historische gebouwen. Onze dienstverlening past in een integrale erfgoedbenadering. Dat omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend, funerair, militair en archeologisch erfgoed. In het interieur worden bijvoorbeeld schilderijen, beeldhouwwerken, textiel, meubilair, zilverwerk en het klimaat geïnspecteerd. 

Monumentenwachters deinzen niet terug voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ze zijn getraind in hoogtewerk met industriële touwtechnieken en kunnen zo de meeste bouwdelen volledig en veilig inspecteren.

Je waardevol historisch object beschermen via aansluiting

Elke eigenaar of beheerder van een historisch waardevol erfgoedobject (bv. een gebouw, vaartuig of archeologische site), al of niet  beschermd en gelegen in de provincie Antwerpen, kan zich aansluiten bij de Monumentenwacht Antwerpen.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt slechts 40,00 euro per erfgoedobject. Het tarief van een inspectie hangt af van het aantal inspecteurs en eventuele andere werkzaamheden op het object. Dankzij de steun van de provincie en van de Vlaamse overheid zijn onze tarieven beduidend lager dan de effectieve kostprijs. 

Je kunt trouwens op lange termijn hoge restauratiekosten vermijden door tijdig onderhoud.

Heb je een specifieke vraag? Bezoek dan de website van Monumentenwacht Vlaanderen of contacteer de Monumentenwacht Provincie Antwerpen.

Wil je je aansluiten? Neem de aanvaardingscriteria door, en vul het onderstaande formulier in. Daarna zorgen wij voor de rest!

277 keer werd in 2016 beroep gedaan op onze expertise