Monumentenwacht

Wat doet Monumentenwacht Antwerpen allemaal?

  • We maken gedetailleerde rapporten die een overzicht geven van uit te voeren werken voor onderhoud, herstel en instandhouding en waarin we uitleggen waarom die nodig zijn.
  • We voeren noodherstellingen uit. Dat kan ergere zaken voorkomen maar laat ons ook het belang aantonen van goed onderhoud.
  • Men kan ook bij ons terecht voor een analyse en schatting van de kosten bij een meerjarenonderhoudsplan. Dit helpt om de kosten in te schatten en te plannen.

Monumentenwachters deinzen niet terug voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ze zijn getraind in hoogtewerk met industriële touwtechnieken en kunnen zo de meeste bouwdelen volledig en veilig inspecteren.

Aansluiten bij Monumentenwacht Antwerpen

Elke eigenaar of beheerder van een historisch waardevol erfgoedobject (bv. een gebouw, vaartuig of archeologische site), al of niet  beschermd en gelegen in de provincie Antwerpen, kan zich aansluiten bij de Monumentenwacht Antwerpen.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt slechts 40,00 euro per erfgoedobject. Het tarief van een inspectie hangt af van het aantal inspecteurs en eventuele andere werkzaamheden op het object. Dankzij de steun van de provincie en van de Vlaamse overheid zijn onze tarieven beduidend lager dan de effectieve kostprijs.

Je kunt trouwens op lange termijn hoge restauratiekosten vermijden door tijdig onderhoud.

Heb je een specifieke vraag? Bezoek dan de website van Monumentenwacht Vlaanderen of contacteer de Monumentenwacht Provincie Antwerpen.

Wil je je aansluiten? Vul het online inschrijvingsformulier in op https://www.monumentenwacht.be/lid-worden. Daarna zorgen wij voor de rest!