Bruggenbeemd verbindt de Kleine Nete met het stadshart van Herentals

publish date
02.12.2021

Een stukje Herentals dat tot voor kort naamloos door het leven ging, heet voortaan ‘Bruggenbeemd’. Bruggenbeemd situeert zich in de zone rond de Olympiadelaan en de Kleine Nete, ten noordwesten van de stadskern. Herentalsenaar Rudi Berré mag zich voortaan trotse doopvader van ‘zijn’ gebied noemen. Zijn voorstel kwam als winnaar uit een naamwedstrijd georganiseerd door stad Herentals en provincie Antwerpen. Eerder dit jaar stelde het partnerschap van stad, provincie en Vlaamse overheidsinstanties de projecten en voorstellen voor het gebied voor aan de bevolking.

Luchtbeeld van gebied Bruggenbeemd (Herentals), een groengebied met stukje bos, volkstuinen en voetbalvelden. Het gebied wordt doorsneden door de Olympiadelaan en de Kleine Nete.
Bruggenbeemd is het groene gebied in de onderste helft van de foto, doorkruist door de Olympiadelaan. Het gebied ligt strategisch voor waterberging, natuur, stadsontwikkeling en ontspanning, op wandelafstand van het centrum van Herentals.

Met verschillende infoacties in juni en met een uitgestippelde wandelroute doorheen het projectgebied gingen we al in gesprek met de inwoners. Omdat de zone rond de Olympiadelaan nog geen naam had, leek het een goed idee om de Herentalsenaars zelf om naamvoorstellen te vragen.

Stad en provincie beslisten om er een heuse naamwedstrijd voor het publiek van te maken. Bij de inzendingen kwam ‘Bruggenbeemd’ meermaals naar voren, weliswaar in verschillende, historische schrijfwijzen zoals ‘den Bruggenbempt’. In oude documenten vind je de naam soms terug als aanduiding van een ‘beemd’ (een laaggelegen, waterrijk land) nabij de inmiddels verdwenen Broekbrug in het gebied.

Omdat de naam een aantal keren werd voorgesteld, en ook omdat we met de heraanleg van de historische stadsvesten daar een stukje geschiedenis laten heropleven, viel de uiteindelijke keuze van de partners op deze oude naam. Met de moderne schrijfwijze onderstrepen we dan weer dat het totaalproject voor Bruggenbeemd sterk toekomstgericht is. Zo is er aandacht voor klimaatadaptatie, ruimte voor water en groen, en potentiële uitbreidingen voor het ziekenhuis en wonen.

Bruggenbeemd heeft een strategische ligging heeft voor waterberging, natuur, stadsontwikkeling en ontspanning. Een partnerschap van provincie Antwerpen, stad Herentals en Vlaamse overheidsinstanties werkt samen aan een toekomstmodel voor het gebied.

In ere hersteld

Meerdere mensen hebben een variant van ‘Bruggenbeemd’ ingestuurd, waardoor een loting door een onschuldige hand nodig was om de winnaar te bepalen. Herentalsenaar Rudi Berré kwam uiteindelijk als winnaar van de naamwedstrijd uit de bus.

Ik ben al van jongs af geïnteresseerd in de geschiedenis van Herentals”, vertelt Rudi Berré. “Ik ben blij dat de historische naam zo in ere wordt hersteld. Het project zelf volg ik aandachtig. Dat er gekeken wordt om de Kleine Nete opnieuw meer ruimte te geven, klopt met hoe het hier in ‘den Bruggenbempt’ vroeger van nature was: een strook laaggelegen land langs de Kleine Nete, die regelmatig overstroomde en daardoor vruchtbare weidegrond was.”