Ongevallen

De Fietsbarometer toont, in het algemeen belang, de geregistreerde fietsongevallen (met proces verbaal) vanaf 2015 met als doel mensen te informeren over gevaarlijke punten op de weg.​

Fietsongevallen worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende elementen. De belangrijkste zijn:

  • de lokale omstandigheden zoals de infrastructuur, het uur en het seizoen, de lichtinval, het weer
  • het gedrag van de betrokkenen

Bij het opstellen van prioriteiten zijn locatie, frequentie en ernst van fietsongevallen in het verleden relatief goede indicaties voor het definiëren van risicosituaties.​

Het is belangrijk te weten dat het aantal werkelijk fietsgerelateerde incidenten veel groter is dan de geregistreerde ongevallen (met proces verbaal). ​

78% van alle dodelijke ongevallen gebeuren op kruisingen tussen motorvoertuig en fietser bij het kruisen of oversteken (daarnaast zijn er nog enkelvoudige ongevallen (obstakels) of ongevallen tussen fietsers en fietsers.​

Hoe ernstiger het ongeval, des te groter de kans dat het een aanrijding met een motorvoertuig betreft. Dit is gerelateerd aan de mate van blootstelling aan- en de snelheid van -het gemotoriseerd verkeer.

De ongevallencijfers kan je ook in kaartvorm bekijken op de online Fietsbarometer van de provincie Antwerpen.

 

Dashboard Verkeersongevallen


De provincie Antwerpen biedt op het dashboard Verkeersongevallen ook gedetailleerde gegevens over verkeersongevallen weer in een puntenkaart. Je vindt er ook kruispunten en wegsegmenten met risicovolle locaties terug.
 

Ongevallen fietsbarometer