Ongevallen

De Fietsbarometer toont, in het algemeen belang, de geregistreerde fietsongevallen (met proces verbaal) van 2017 (Vlaamse overheid) met als doel mensen te informeren over gevaarlijke punten op de weg.​

Fietsongevallen worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende elementen. De belangrijkste zijn:

  • de lokale omstandigheden zoals de infrastructuur, het uur en het seizoen, de lichtinval, het weer
  • het gedrag van de betrokkenen

Bij het opstellen van prioriteiten zijn locatie, frequentie en ernst van fietsongevallen in het verleden relatief goede indicaties voor het definiëren van risicosituaties.​

Het is belangrijk te weten dat het aantal werkelijk fietsgerelateerde incidenten veel groter is dan de geregistreerde ongevallen (met proces verbaal). ​

78% van alle dodelijke ongevallen gebeuren op kruisingen tussen motorvoertuig en fietser bij het kruisen of oversteken (daarnaast zijn er nog enkelvoudige ongevallen (obstakels) of ongevallen tussen fietsers en fietsers.​

Hoe ernstiger het ongeval, des te groter de kans dat het een aanrijding met een motorvoertuig betreft. Dit is gerelateerd aan de mate van blootstelling aan- en de snelheid van -het gemotoriseerd verkeer.

De ongevallencijfers kan je ook in kaartvorm bekijken op de online Fietsbarometer van de provincie Antwerpen.

 

Ongevallen fietsbarometer