Middenkempen

Situering studiegebied Middenkempen
Situering studiegebied Middenkempen

De dorpskernen stevenen af op verkeersinfarct in 2020

Een analyse van de toekomstige verkeersstromen in de Middenkempen, toonde aan dat nieuwe weginfrastructuur niet de oplossing is. De files, zowel op de E34 als E313, worden alleen maar langer, met gevolg dat het gebied tussen deze autosnelwegen steeds meer sluipverkeer zal moet slikken. De mobiliteitsvisie Middenkempen stelt dat enkel een resoluut andere denkwijze een verkeersinfarct in deze regio kan vermijden. 

Autosnelweg als openbaar vervoerscorridor

We willen van de E34 en de E313 hoogwaardige assen voor het openbaar vervoer maken. Als snelbussen gebruik kunnen maken van een aparte rijstrook op de snelweg, rijden ze voorbij het autoverkeer dat in de file staat. De efficiëntie hiervan wordt nog verhoogd als we er ook in slagen om net naast de snelweg parkeerfaciliteiten en fietsstallingen te voorzien ter hoogte van de bushalten.

Leefbare dorpskernen met tonnagebeperking

Het doorgaande vrachtverkeer en het sluipverkeer willen we uit de dorpskernen weren. Dit verkeer, dat niet in de Middenkempen zelf moet zijn, moet gebruik maken van de snelwegen Antwerpen-Hasselt (E313), Antwerpen-Turnhout (E34) en de Kempische Noord-Zuidverbinding (N19/N19g). Dat kan onder meer door het invoeren van een verbod op de lokale wegen voor vrachtverkeer van meer dan 3,5ton dat geen herkomst of bestemming in de Middenkempen heeft.

Veilige, autoluwe fietsroutes

We streven er naar om van landelijke wegen veilige, autoluwe fietsroutes te maken. Op die manier willen we mensen aanzetten om met de fiets naar school en het werk te rijden. Daarnaast moeten we ook de fiets als deel van de verplaatsing bekijken. Zo moet het mogelijk zijn om grote afstanden met de auto of het openbaar vervoer af te leggen en de eerste en/of laatste kilometers met de fiets te overbruggen.

Van idee naar praktijk

In het voorjaar van 2018 werd de mobiliteitsstudie Middenkempen goedgekeurd door de gemeenteraden en de provincieraad. Eind mei werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het engagement de actietabel te realiseren. Deze actietabel moet de globale visie omzetten tot acties op het terrein. Het bestaat uit 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties, gekoppeld aan één of meerdere partners. Een aantal ingrepen kunnen meteen van start gaan, anderen vergen nog beleidsbeslissingen of verder studiewerk.
 

Hieronder kan je het technische eindrapport en de brochure van de mobiliteitsstudie Middenkempen downloaden.