Summervibes in het Prinsenpark met pop up zomerbar van Beer4Nature

publish date
10.03.2023

BEER4NATURE goes PRINSENPARK!

Van 29 april tot 8 oktober strijken de mannen met het beste bier ter wereld neer op het evenementenplein voor het bezoekerscentrum van het Prinsenpark.

Zo wordt het Prinsenpark niet alleen de gezelligste plek van de Kempen, maar steunen we met z'n allen het goede doel: genieten van een heerlijk biertje (of ander lekkers) en met de opbrengst bossen aankopen.

WIN-WIN!!

Openingsuren van de zomerbar:

20 april - 30 juni geopend op:

    woensdag van 12 uur tot 19:30 uur

    zaterdag en zondag van 10 uur tot 19:30 uur

    feestdagen van 10 uur tot 19:30 uur

1 juli - 31 augustus elke dag van 10 uur tot 19:30 uur

1 september - 8 oktober geopend op:

    woensdag van 12 uur tot 19:30 uur

    zaterdag en zondag van 10 uur tot 19:30 uur

Wie is Beer4Nature?

Drie dynamische Kempenaars met een passie voor bier en een passie voor natuur. Maart 2020 hebben we onze krachten gebundeld en een bedrijf opgericht met als merknaam Beer 4 Nature. We zijn een gezond bedrijf dat haar winsten niet uitkeert of consumeert, maar aanwendt om bossen te kopen, te verrijken en te beschermen zodat we aan de volgende generatie(s) kunnen garanderen dat er ook in de toekomst nog bossen zijn waar we allemaal kunnen wandelen, spelen of gewoonweg genieten van de natuur.

De zomerbar moet het kruispunt zijn van de waarden van het Prinsenpark en Beer 4 Nature. Dat wil zeggen een ontspannings- en ontmoetingsplaats zijn voor alle generaties in een natuurvriendelijke context met een duurzaam doel gerealiseerd door lokale initiatieven.

Deze visie vertaalt zich naar 3 doelstellingen:

1. Een extra troef zijn voor het domein. Dat wil zeggen een supergezellige setting die de kans geeft aan bezoekers of passanten om op een rustige en toegankelijke manier te kunnen genieten van elkaar, de omgeving en de zomerbar. We putten hiervoor uit onze jarenlange ervaring en hanteren een sterk sociale media marketingplan om dit doel ook effectief te realiseren.

2. We willen een duurzame zomerbar zijn wat zich vertaalt naar lokale en eerlijke producten, afvalminimalisatie en recyclage, dit om onze ecologische voetafdruk van de zomerbar zo klein mogelijk te houden.

3. Een deel van de opbrengst willen we aanwenden om te investeren in de natuur. Wij doen dit met Beer 4 Nature op volgende manieren: aankoop van privébossen, klimaatslim beheer, aanplanten van inheemse loofbomen en natuurbeleving voor jong en oud met respect voor de natuur.

Meer info: www.beer4nature.be