Aankondiging publieke consultatie Natuurbeheerplan 'Bossen van Retie'

publish date
10.01.2020

Er wordt momenteel een natuurbeheerplan opgemaakt voor een aantal bosgebieden op het grondgebied van de gemeente Retie. Het gaat meer bepaald om het provinciaal domein Prinsenpark, de bospercelen aan Beverdonkse Heide in eigendom van de provincie, de gemeentelijke bossen aan Beverdonkse Heide, Pontfortse Heide, Looieindse Bergen, Werbeek en Brand, en een deel privé bos aan Brand. In totaal gaat het over een oppervlakte van 284,24 ha. 

Het ontwerp natuurbeheerplan omvat vier hoofdstukken. Hoofdstukken 1 en 2 omvatten de identificatie en een uitgebreide beschrijving van de verschillende bosplaatsen. Hoofdstuk 3 betreft de beheerdoelstellingen en hoofdstuk 4 de beheermaatregelen voor de komende 24 jaren (2020-2044).

De publieke consultatie van het ontwerp natuurbeheerplan loopt gedurende 30 kalenderdagen van maandag 20 januari 2020 tot en met dinsdag 18 februari 2020. Gedurende die periode zal het ontwerp natuurbeheerplan ter inzage liggen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie, van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 16 u, of na afspraak op het nummer 014 37 91 74 van het Prinsenpark.

Gedurende deze periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, t.a.v. Tim Audenaert (tim.audenaert@vlaanderen.be).