Arboretum Rivierenhof

Arboretum Rivierenhof

Een waardevol hoekje in het park wordt gevormd door het Arboretum. Dit werd in 1923 aangelegd en tot 2,5 ha uitgebreid in 1934. Hier werden vele speciale bomen en struiken gegroepeerd, met als doel het publiek verschillende eigenaardige bomen en struiken te laten zien. Deze werden in groep en per familie aangeplant.

Langzamerhand bleek echter de oppervlakte te klein om al deze verschillende soorten planten en bomen vlot te laten opgroeien. Omdat ze te dicht bij elkaar stonden, begonnen de snelste groeiers de andere bomen te overgroeien. Het resultaat was hoog opgeschoten bomen en tengere, misvormde onderbegroeiing door gebrek aan licht.

Sinds 2004 wordt dit probleem aangepakt. De misvormde planten worden verwijderd om meer plaats te maken zodat de gezonde exemplaren zich beter kunnen ontwikkelen. Om te bepalen welke bomen waardevol zijn, werd de hulp ingeroepen van enkele specialisten van Arboretum Kalmthout.

De vrijgekomen oppervlakte wordt in een eerste fase voorzien van een schaduwgazon waardoor er meer wandeloppervlakte vrijkomt, zodat de wandelaar beter de merkwaardige bomen en struiken kan bewonderen. In 2007 werden reeds een 50-tal collectieplanten aangeplant. In 2008 kwamen er nog 50 nieuwe soorten bij. Aanvullend worden ook in de rest van het park merkwaardige bomen geplant die als solitair (vrijstaande boom) vrij kunnen uitgroeien.

Volg de collectietuinen van het Rivierenhof ook op facebook en instagram!