Arboretum Rivierenhof

Arboretum Rivierenhof

Aan de hoek van de Parkweg met de Lundendreef vind je het Arboretum. Deze waardevolle collectietuin van het Rivierenhof werd bij het ontstaan van het provinciaal groendomein in 1923 aangelegd en in 1934 vergroot tot 2,5 hectares. Hier werden vele speciale bomen en struiken bijeen gebracht om parkbezoekers verschillende eigenaardige bomen en struiken te tonen, aangeplant in groep en per familie.

Langzamerhand bleek echter de oppervlakte te klein om al die verschillende soorten planten en bomen vlot te laten opgroeien. Zo dicht bij elkaar overgroeiden de snelste groeiers de andere bomen. Hoog opgeschoten bomen namen het licht weg van tengere, misvormde onderbegroeiing.

Sinds 2004 wordt dit probleem aangepakt. De misvormde planten worden verwijderd zodat gezonde exemplaren zich beter kunnen ontwikkelen. Om te bepalen welke bomen waardevol zijn, werd de hulp ingeroepen van enkele specialisten van het Arboretum Kalmthout.

De vrijgekomen oppervlakte wordt in een eerste fase voorzien van een schaduwgazon. Met meer wandeloppervlakte kan de wandelaar de merkwaardige collectie bomen en struiken beter bewonderen.

In 2007 werden al een 50-tal collectieplanten aangeplant. In 2008 kwamen er nog 50 nieuwe soorten bij. Ook in de rest van het Rivierenhof staan merkwaardige bomen aangeplant die als solitair (vrijstaande boom) vrij kunnen uitgroeien.

Je kan ook de folder 'Bijzondere tuinen in het Rivierenhof' lezen en downloaden.

Volg de collectietuinen van het Rivierenhof ook op facebook en instagram!