Keltische bomenhoroscoop

De Keltische boomhoroscoop in het Rivierenhof
De Keltische boomhoroscoop in het Rivierenhof

De Kelten achterna werd in het Rivierenhof een Keltische bomenkalender aangelegd.
De Kelten verhieven de bomen tot zinnebeeld van hun kalender. De eigenschappen die de Kelten aan bomen gaven werden vertaald naar menselijke eigenschappen, bijvoorbeeld: een Notelaar 21-30/4 en 24/10 – 11/11 staat voor volhouden- onbuigzaam. De symboliek die zij aan hun bomen toeschreven kun je in onze bomenkalender terugvinden in de gegraveerde tegels.

 

RH_bomenhoroscoop1
RH_bomenhoroscoop2
RH_bomenhoroscoop3 detail
Bomenhoroscoop_wiel