Slibruiming in het Vrieselhof

publish date
22.07.2020

In september wordt gedurende een tweetal weken het slib geruimd uit de vijver en de kasteelgracht van het Vrieselhof.
Om veiligheidsredenen zal u gedurende de werken omleidingen moeten volgen. Onze verontschuldiging voor de hinder die u hierdoor kan ondervinden.

 

Het verwijderen van slib is belangrijk om verschillende redenen. Het vermindert de kans op vissterfte, botulisme en de vorming van algen. De schade die een ruiming aan fauna en flora veroorzaakt, is ondanks de omvang, snel hersteld. Vaak is er het erop volgend voorjaar al een veel rijkere fauna en flora dan voorheen. De slibruiming kan in september plaatsvinden over het geplagde stuk, zonder dat er schade is aan de vegetatie. Mochten de werken later worden uitgevoerd, wordt de opkomende vegetatie verstoord.
Het niet vervuilde slib wordt (gemengd met zwarte grond) hergebruikt als organisch materiaal, bijvoorbeeld op onze kwekerij. Het gedeelte vervuild slib wordt door de aannemer afgevoerd om te worden gesaneerd. Dit project loopt i.s.m. ANB en VLM.

Vlaamse overheid_vol