Internationale netwerken

Deelname aan internationale netwerken:

  • Vlaams-Nederlands Deltanetwerk (VND)

VND is een netwerk over de logistieke en economische ontwikkeling van het Deltagebied, in nauw overleg met de zeehavens. We werken samen om het hoofd te bieden aan die maatschappelijke uitdagingen waarop we onze kritische massa kunnen vergroten en samen sterker staan in een groter wordend Europa en de wereld. Uitgebreide informatie vind je op www.vndelta.eu

  • EURES

Eures is een samenwerkingsverband gericht op werkgevers, werkzoekenden en grensarbeiders binnen de regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (België) & Noord-Brabant en Zeeland (Nederland). Het heeft tot doel om van de arbeidsmobiliteit te bevorderen door onder andere informatie en advies te geven over de mogelijkheden rondom het werken over de grens.

6 provincies ondertekenden samen een overeenkomst voor de periode 2014-2020