Samenwerkingsverbanden

Shaanxi

Onze samenwerking met Shaanxi dateert al van 1985, met in de loop der jaren projecten gaande van onderwijs en economische fora tot ontwikkelingssamenwerking en culturele projecten. De laatste jaren ligt de focus op de economische meerwaarde, met uitwisseling van delegaties op het vlak van landbouw, cleantech en gezondheidszorg, en het promoten van partnerschappen tussen actoren in beide provincies. Daarnaast verlenen we ook elk jaar 6 semesterbeurzen aan studenten van de Universiteit Antwerpen voor de studie van Chinees in Xi’an en komen er 2 studenten van Shaanxi op de Universiteit Antwerpen studeren.

Chongqing

POM Antwerpen wil buitenlandse investeerders graag wegwijs maken in de troeven van onze regio. Zo stelde ze een vertegenwoordiger in de stadsprovincie Chongqing, om de economische banden met deze interessante regio aan te halen. Tijdens de prinselijke missie in oktober 2011 sloot de provincie een officieel samenwerkingsakkoord met Chongqing. In dit kader onderhoudt de Universiteit Antwerpen actieve contacten met Chonqing University, met uitwisseling op het vlak van logistiek en fysiotherapie.

Leningrad Oblast

Met Leningrad Oblast werd een eerste samenwerkingsakkoord gesloten in 1998, met als centrale thema’s economie, cultuur en medische hulpverlening. Sinds 2012 ligt de focus meer en meer op economische samenwerking. 

Noord-Brabant

In 2003 sloten de deputatie van Antwerpen en de Generale Staten van Noord-Brabant een eerste samenwerkingsovereenkomst af, met een zeer brede scoop, gaande van milieu over cultuur en sport. In de loop der jaren richt de samenwerking zich meer en meer in functie van Europese fondsen en het Europese beleid. 

Onze bestuurlijke samenwerking op lange termijn met deze regio’s zorgt voor een uitstekend netwerk ter plaatse en een jarenlange expertise. Deze staan ter beschikking stellen van iedereen die binnen de provincies internationale ambities heeft.