Internationale netwerken

Deelname aan internationale netwerken:

Vlaams-Nederlands Deltanetwerk (VND)

VND is een netwerk over de logistieke en economische ontwikkeling van het Deltagebied, in nauw overleg met de zeehavens. We werken samen om het hoofd te bieden aan die maatschappelijke uitdagingen waarop we onze kritische massa kunnen vergroten en samen sterker staan in een groter wordend Europa en de wereld. Uitgebreide informatie vind je op www.vndelta.eu.

EURES

Eures is een samenwerkingsverband gericht op werkgevers, werkzoekenden en grensarbeiders binnen de regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (België) & Noord-Brabant en Zeeland (Nederland). Het heeft tot doel om van de arbeidsmobiliteit te bevorderen door onder andere informatie en advies te geven over de mogelijkheden rondom het werken over de grens.

Grensinformatievoorziening

Hoewel de grens tussen Vlaanderen en Nederland al lange tijd verdwenen is en we lustig over de grens shoppen, geldt dit niet voor werken over de grens. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensarbeiders het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren compliceren. 

Daarom zullen er verschillende grensinformatiepunten opgezet worden om mensen wegwijs te maken in de regels. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier gratis terecht voor advies. Zo zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt optimaal kan profiteren van de potentiële werknemers aan de andere kant van de grens. En "de grenzen" tussen Nederland en Vlaanderen ook echt verdwijnen.

Dit project ontvangt 1.259.637,55 euro subsidie van het Europees subsidiefonds Interreg Vlaanderen-Nederland.


Wil je meer informatie over dit initiatief? Surf naar www.grensinfopunt.eu of neem contact op met Bert Serneels. 

Blijf op de hoogte van het nieuws over de internationale samenwerking!

In het kader van de GDPR hebben we je toestemming nodig om je mailadres op te nemen in ons adressenbestand. Wil je op de hoogte blijven van uitnodigingen, nieuws, info, ... druk dan op de rode knop hieronder. Je kunt aanvinken in welke thema's je interesse hebt.