Samenwerkingsverbanden

De provincie Antwerpen heeft intense relaties uitgebouwd met verschillende regio’s in de wereld:

  • in China met de provincie Shaanxi en Chongqing
  • in Rusland met Leningrad Oblast
  • in Nederland met de provincie Noord-Brabant

 

Shaanxi en Chongqing

Onze samenwerking met Shaanxi dateert al van 1985, met in de loop der jaren projecten gaande van onderwijs en economische fora tot ontwikkelingssamenwerking en culturele tentoonstellingen. De laatste jaren ligt de focus op landbouw, met uitwisseling van technische delegaties in wisselende vakgebieden samen met de dienst Landbouw en Platteland, en het promoten van partnerschappen tussen actoren in beide provincies. Daarnaast verlenen we ook elk jaar 6 semesterbeurzen aan studenten van de Universiteit Antwerpen voor de studie van Chinees in Xi’an. 

POM Antwerpen wil bovendien buitenlandse investeerders graag wegwijs maken in de troeven van onze regio. Zo stelde ze een vertegenwoordiger in de stadsprovincie Chongqing, om de economische banden met deze interessante regio aan te halen. Tijdens de prinselijke missie in oktober 2011 sloot de provincie een officieel samenwerkingsakkoord met Chongqing.  

Leningrad Oblast

Met Leningrad Oblast werd een eerste samenwerkingsakkoord gesloten in 1998, met als centrale thema’s economie, cultuur en medische hulpverlening. Sinds 2012 ligt de focus meer en meer op economische samenwerking. 

Noord-Brabant

In 2003 sloten de deputatie van Antwerpen en de Generale Staten van Noord-Brabant een eerste samenwerkingsovereenkomst af, met een zeer brede scoop, gaande van milieu over cultuur en sport. In de loop der jaren richt de samenwerking zich meer en meer in functie van Europese fondsen en het Europese beleid. 

Onze bestuurlijke samenwerking op lange termijn met deze regio’s zorgt voor een uitstekend netwerk ter plaatse en een jarenlange expertise. Deze staan ter beschikking stellen van iedereen die binnen de provincies internationale ambities heeft. 

32 jaar lang hebben we een zusterverband met de provincie Shaanxi