Infomoment over het Beleidsplan Ruimte in Turnhout

Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenrapport) inkijken en erop reageren. We organiseren daarover een infomoment op donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout. 

Datum
  • donderdag 26 januari 2023 van 16.30 uur tot 21 uur

Kom langs wanneer het jou het beste past, doorlopend tussen 16:30 en 21 uur. Bezoek een infomarkt, volg een lezing (om 17 of 20 uur) en stel je vragen aan de projectleiders. Je krijgt ook info over andere interessante projecten van de provincie. Iedereen is van harte welkom!

Past dit moment jou niet? We organiseren het zelfde infomoment op 20 januari in Antwerpen en op 23 januari in Boom.

Trouwens, van 14 tot 16.30 uur organiseren we infosessies voor gemeentebesturen, professionelen en geïnteresseerden. We gaan dan dieper in op een aantal onderwerpen. Neem je graag deel aan deze sessies? Surf dan naar de webpagina over het Beleidsplan Ruimte voor lokale besturen.

Waarom een nieuw Beleidsplan Ruimte?

De oppervlakte van onze provincie blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. Er is ruimte nodig voor bijkomende gezinnen en ontspanningsmogelijkheden, voor wateropvang en voedselproductie, voor natuur en energieopwekking. Ook mobiliteit is een grote uitdaging door de verspreide bebouwing, het relatief grote aandeel van vrijstaande eengezinswoningen en onze grote afhankelijkheid van de auto. Verder moeten we trachten bedrijventerreinen maximaal efficiënt in te vullen en afwegingen maken met betrekking tot vrijgekomen gronden en verweefbaarheid van activiteiten.

Met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen dragen we bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke evoluties. We maken nieuwe spelregels om onze schaarse ruimte anders te gebruiken en we rekenen daarvoor op de samenwerking met gemeenten en andere partners. Zo dragen we samen bij aan de realisatie van de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Het Beleidsplan Ruimte is abstracte materie maar zal op termijn ieders leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van onze kinderen en kleinkinderen.

Je leest er meer over op de webpagina's van het Beleidsplan Ruimte.

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning