Infomarkt publieke raadpleging PRUP Militair Domein Arendonk

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Militair domein Arendonk zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van vrijdag 2 juni tot en met maandag 31 juli 2023, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota geven. We organiseren ook een infomarkt op donderdag 15 juni 2023 in één van de bunkers op het domein. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s, je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers en deelnemen aan de publieke raadpleging.

De infomarkt is vrij toegankelijk tussen 19 en 21 uur. Je hoeft niet te reserveren en gaat langs wanneer het jou het beste past.

Houd er rekening mee dat de bunker met de infomarkt zich op 700 meter van de ingang van het militair domein bevindt. Kom dus te voet of met de fiets want met de wagen kun je niet tot daar rijden. Parkeer je wagen aan het asielcentrum en ga te voet verder of contacteer ter plaatse de shuttledienst op het nummer 0471 88 59 57. Je kunt de shuttle ook op voorhand reserveren op het telefoonnummer 014 40 90 81.   

Datum
  • donderdag 15 juni 2023 van 19 uur tot 21 uur

Waarom een PRUP?

Het militaire domein in Arendonk bestaat uit verschillende militaire gebouwen en 83 bunkers die tijdens de Koude Oorlog dienst deden als opslagplaats voor munitie. De bunkers zijn met bomen beplant zodat ze voor de vijand vanuit de lucht niet zichtbaar zijn. Sinds 1997 ligt het domein er verlaten bij en kon de natuur er zijn gang gaan. Dieren en planten floreerden en er heerst nu een grote rust.

Volgens het gewestplan heeft het domein nog steeds de bestemming ‘militair domein’ met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. We willen dat nu schrappen en het domein aanduiden als ‘natuurgebied’ dat we met recreatiemogelijkheden openstellen voor het brede publiek. We maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP op om het gebied recreatief te ontsluiten, laagdynamische verblijfsrecreatie mogelijk te maken en de natuurwaarde te behouden en versterken. Onafhankelijke experten onderzoeken ook welk effect die bestemmingswijziging heeft op zaken als mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, erfgoed en omgeving. Hun bevindingen kun je later lezen in de plan-MER of het MilieuEffectenRapport.

Wat na de publieke raadpleging?

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de gemeente Arendonk en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Op de hoogte blijven?

Raadpleeg regelmatig de webpagina van het PRUP Militair Domein Arendonk. Je kunt je er ook abonneren op een digitale nieuwsbrief die je ontvangt telkens er nieuws is over de opmaak van dit PRUP.