Infowandeling Natuurbeheer

Status
Datum
  • zondag 29 september 2019 van 10 uur tot 12 uur
Prijs
Gratis

 

Kom meer te weten over het natuur- en erfgoedbeheerplan voor het Vrieselhof. Grote en kleine terreinwerken moeten er op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. Verschillende ingrepen beogen een meer natuurlijk functionerend valleisysteem. Door de afgraving van opgehoogde percelen en het plaatsen van overloopconstructies ontstaan in de vallei de juiste omstandigheden voor waardevolle ‘natte natuur’. Hierdoor verkleint ook de kans op overstromingen stroomafwaarts.

 

Bezoekerscentrum Vrieselhof

Vooraf inschrijven verplicht

 

Inschrijven vanaf 9 september 2019 via https://www.eventbrite.be/e/infowandeling-natuurbeheer-tickets-52190110024

Meer info via T 03 360 52 18.

 

 

Volgende van de detaillijst