Kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt: niets doen is geen optie!

Inspiratiemoment met kleinschalige vernieuwende projecten

Status
Datum
  • dinsdag 14 mei 2019 van 09.30 uur tot 13.30 uur
studiedag private huurmarkt

In het najaar van 2015 deed het team Wonen van de provincie Antwerpen een projectoproep voor kleinschalige, vernieuwende projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de woningen aan de onderkant van de private huurmarkt. Ondanks de goede wil van vele verhuurders laat de kwaliteit immers vaak te wensen over.

Vier projecten werden geselecteerd en gedurende drie jaar uitgewerkt. De goede praktijken werden met mekaar uitgewisseld via een lerend netwerk. Deze projecten waren drie zogenaamde ontzorgingstrajecten, waarbij verhuurders op de private huurmarkt begeleid werden bij renovatie. Bij één project stelde de centrumstad participatief een reglement ‘kamerwonen’ op.

Ontdek de resultaten tijdens het inspiratiemoment op 14 mei. Op basis van deze resultaten formuleren we aanbevelingen aan lokale besturen, OCMW’s, IGS’en en andere woonactoren om in te zetten op de verbetering van de kwaliteit van het woningaanbod onderaan de huurmarkt.

Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform spreekt ter inleiding over de Onzichtbare Wooncrisis.

Programma

9u: Welkom met koffie

9u30: Kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt: niets doen is geen optie!Kathleen Helsen, gedeputeerde voor wonen Provincie Antwerpen

9u45: De onzichtbare Wooncrisis, Joy Verstichele, Coördinator Vlaams Huurdersplatform

10u30: Werkwinkel 1. Keuze uit:                  

    1.  Goed Plan: ontzorgingstrajecten voor verhuurders op de private huurmarkt, Leen Smets, Opbouwwerker,     Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

    2.  Conform Verhuren: verplichte conformiteitsattesten en begeleiding verhuurders, Katrijn Peeters, Projectcoördinator     Lokaal Woonbeleid, Igean

    3. Geschikt Ver-der-Huren: Het verhogen van woonkwaliteit door begeleidingstrajecten voor verhuurders bij renovatie,    Xandra Vrancken, Woonadviseur, Igemo

   4.  Klein en Goed Wonen in Herentals: een samenwerking tussen huurders, verhuurders, bestuur en andere        (woon)actoren voor de opmaak van een kamerreglement, Mieke Clymans, Opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Antwerpen     Provincie

11u15: Koffiepauze

11u30: Werkwinkel 2. Tweede keuze uit bovenstaande 4 projecten.

12u15: Beleidsaanbevelingen vanuit deze projecten, reacties uit de zaal en conclusie, Leen Smets, namens Lerend Netwerk Private Huurmarkt

12u45: Netwerkmoment en broodjeslunch

13u30: Einde

Meer informatie     

Inschrijven? Iedereen is welkom. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht, vul het formulier hier in.

Omwille van de duurzaamheid zijn de presentaties papierloos gehouden. Verslag en documenten verschijnen uiteraard wel online achteraf.

Nog vragen? joris.bossaerts@provincieantwerpen.be, Team Wonen provincie Antwerpen,
03 240 56 58

Volgende van de detaillijst