Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje in de rug aan vernieuwende initiatieven in de sector van de arbeidszorg en sociale economie. We doen dit door innovatieve projecten tot 75% te betoelagen. Meerdere keren per jaar roepen we op om je ideeën in te dienen. De huidige thematische oproep dateert van 12 november, je kunt je project indienen tot en met 7 december '18. 

Oproep november 2018

Werk je mee aan een inclusieve economie? Brengt je project de sociale en reguliere economie dichter bij elkaar? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een impulssubsidie van de provincie Antwerpen. 

Om in aanmerking te komen voor provinciale ondersteuning moeten je organisatie en je project wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Komt je organisatie in aanmerking?

De organisaties die in aanmerking komen voor de impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap
 • sociale-economieorganisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…)
 • centra voor algemeen welzijnswerk
 • verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve en andere vennootschapsvormen

Wat zijn de voorwaarden voor het project? 

 • het project omvat minstens één partner uit het reguliere en één partner uit het sociaal-economisch circuit
 • het project geeft een impuls aan innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het sociale-economiebeleid en draagt bij tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen
 • het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen
 • het project heeft een bovenlokaal of provinciaal belang
 • het project behoort niet tot de reguliere werking van de indiener

Wat wordt er gesubsidieerd?

Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor de impulssubsidie. Investeringskosten worden niet gesubsidieerd, daarvoor verwijzen we je naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Meer info over Trividend vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Hoe dien je in?

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf via het subsidieloket. Druk op de rode knop hier onderaan! 

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen (technisch over indienen) ? Contacteer dan marc.deceulaer@provincieantwerpen.be of 03 240 58 41.

Verdere stappen

Als je idee aanvaard wordt, mag je het komen toelichten op 1 van onze 2 pitchmomenten: maandag 17 december (13-16u) en dinsdag 18 december (9-12u), in het provinciehuis in Antwerpen. Daarna kun je je projectfiche definitief indienen.

Heb je al een concreet idee? Ben je nog opzoek naar partners? Of heb je nog vragen? We bekijken het graag samen met jou. Neem contact op met ons team via Inclusieve_economie@provincieantwerpen.be. Onze adviseurs staan voor je klaar!

Benodigde documenten

Volgende