Projectsubsidie: schitteren in de zorg

Momenteel is de projectoproep 'Schitteren in de zorg' afgerond. Je kan op dit moment dus geen nieuw project indienen. Wil je in de toekomst op de hoogte gebracht worden van nieuwe subsidies ? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Werken in de zorg spreekt mensen aan. Je maakt het verschil en kan iets betekenen voor anderen. Toch staat de zorgsector voor heel wat uitdagingen. Een groeiend personeelstekort door uitval en uitstroom uit de zorgberoepen, hoge werkdruk door de combinatie van complexe zorgnoden, de shift naar preventie en interprofessioneel samenwerken… 

De provincie wilt met deze subsidieoproep organisaties stimuleren om zorgmedewerkers (opvoeders, zorgkundigen, begeleiders…) aan te trekken en te behouden. 

Organisaties met een idee voor een innovatief project, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Een projectidee?

Vele potentiële zorgmedewerkers beschikken (nog) niet over de juiste diploma’s of de noodzakelijke kwalificaties om aan de slag te gaan. Een opleiding vraagt tijd en inspanning van mensen en organisaties. Soms zoveel tijd waardoor potentiële werkkrachten pas laat aan de slag kunnen. Dat werkt demotiverend. 

Ben jij de  zorg- of welzijnsorganisatie die toekomstige zorgmedewerkers zonder de noodzakelijke kwalificaties wilt rekruteren, opleiden én begeleiden richting een zorgjob? Dan kun je rekenen op een provinciale subsidie. We richten ons op vormen van hybride leer- en werkleerplekken waarbij de medewerker in jouw organisatie meteen in dienst kan. We raden je aan om een samenwerking aan te gaan met een opleidingsinstelling. 

We zoeken naar projecten met een hoog ‘doe’-gehalte. Geen lange trajecten, wel experimenten om nieuwe zorgmedewerkers aan boord te krijgen. Via de projectsubsidie motiveren we werkgevers om zelf gepaste oplossingen te vinden door te experimenteren met de juiste partners. Ervaringen en good practices delen we in een lerend netwerk.

Wie komt in aanmerking?

  • Zorg- en welzijnsorganisaties 
  • Samenwerkingsverbanden tussen zorg en welzijnsorganisaties en andere relevante organisaties (opleidings – en onderzoeksinstellingen, arbeidsmarktactoren,…)

We raden je aan om je projectidee eerst af te stemmen met onze adviseur zorg. Ook met al je vragen kan je daar terecht. Mail naar joris.verwaest@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 52. Je kunt je subsidiedossier indienen en opvolgen via het e-loket.

Neem het subsidiereglement door vooraleer je een aanvraag indient.