Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven

Sociale-economieprojecten hebben soms niet alleen nood aan een impulssubsidie, maar ook aan investeringskapitaal. Relatief kleine investeringen van €10.000 tot €50.000 kunnen het verschil maken voor het opstarten van een nieuwe marktniche of de sleutel tot succes zijn voor doorstroom- of doorstartprojecten in de sociale economie. De provincie Antwerpen en Trividend cvba hebben samen Trividend Provincie Antwerpen cvba opgericht om voor deze projecten renteloze leningen aan te bieden. 

Ook voor reguliere bedrijven

Om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronacrisis, stelt Trividend provincie Antwerpen nu ook de middelen ter beschikking van reguliere bedrijven die met bepaalde investeringen mee werk maken van een inclusieve economie. 

Investeringen en achtergestelde leningen

Naast investeringen bieden we via Trividend Provincie Antwerpen ook achtergestelde leningen aan, zodat organisaties die hun schouders onder een inclusieve economie zetten, ook hun aangetaste reserves (door de coronacrisis) kunnen opbouwen. Trividend werkt hierbij aanvullend op de bancaire sector en andere overheidsmaatregelen. 

Gratis quick scan

Trividend Provincie Antwerpen, Trividend en Hefboom voeren indien gewenst een gratis quick scan uit bij bedrijven in de sociale economie. De financiële situatie van je bedrijf wordt geanalyseerd, met als resultaat een advies over de geschikte financieringsmogelijkheden voor je bedrijf. Meer info over de quick scan vind je op de website van Trividend.

Komt mijn project in aanmerking?

De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen:

  • meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen
  • nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren,
  • een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen.

Technische info

De provincie kan renteloze leningen tussen 10.000 en €50.000 toekennen.

  • Je betaalt enkel de dossierkosten.
  • Bij het toekennen van je lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van je lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Hoe dien ik een project in?

Heb je al een concreet idee of een uitgewerkt businessplan? We bekijken het graag samen met jou tijdens
een intakegesprek. Misschien kunnen we het samen nog beter maken. Neem contact op met Trividend Provincie Antwerpen via trividend@provincieantwerpen.be of T +32 3 240 56 52. 

Meer info via trividend@provincieantwerpen.be of T 03 240 56 52.