Mondiale festivals

Voor wie

Organiseren jullie een mondiaal festival in de provincie? Festivals die actief werk maken van ontwikkelingseducatie en duurzaamheid kunnen rekenen op provinciale steun!

Festivals met reeds een zekere uitstraling en publieksbereik voorbij de gemeentegrenzen vallen onder het subsidiereglement mondiale festivals. Als het gaat om een nog kleinschalig festival dat vooral gericht is op de inwoners van één gemeente, dan komt de subsidie voor lokale projecten in aanmerking.

Hoe

  1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier dat je hieronder vindt, vul dit in en load het up in het digitale subsidieloket via de rode knop. Stuur bij je aanvraag ook een begroting van je project mee.
  2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
  3. Een externe adviescommissie buigt zich inhoudelijk over alle ingediende dossiers en doet een voorstel van subsidiebedrag per festival o.b.v. de criteria vermeld in het reglement.
  4. Dit voorstel wordt aan de deputatie voorgelegd. Zij nemen de uiteindelijke beslissing over de grootte van het subsidiebedrag per festival.
  5. Deze beslissing wordt aan elke aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Aanvragen moeten ten laatste voor 15 april ingediend worden.
Een ontvangen subsidie moet 6 maanden na plaatsvinden van het festival verantwoord worden via hetzelfde subsidieloket. Een verantwoording maak je door het onderstaande verantwoordingsformulier in te vullen en up te loaden.

Een onvoldoende verantwoorde subsidie of het te laat indienen van een verantwoording kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Contacteer ons zeker als je nog vragen hebt.