Zuidprojecten

Vanaf 2020 zullen Antwerpse Vierde pijlers voor hun project een subsidieaanvraag kunnen indienen bij het Vierde pijlersteunpunt van 11.11.11. Meer informatie kan u binnenkort vinden op deze pagina.

Zuidprojecten van NGO’s komen vanaf 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor subsidie.

Wie een subsidie van 2019 nog dient te verantwoorden kan hieronder de nodige documenten vinden.