Boerenborrel water ~ bodem

Kom naar onze boerenborrel en ga in gesprek met de sprekers. We staan klaar voor begeleiding van perceelsgebonden maatregelen op je bedrijf.

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • vrijdag 2 februari 2024 van 13 uur tot 15 uur
Prijs
gratis
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 1 februari 2024

Hoe wapen je je als landbouwer tegen periodes van lange droogte en dan weer intense neerslag? Op welke manier spelen de Vlaamse en provinciale waterloopbeheerder een rol in dit veranderende landschap?

Water vasthouden op je eigen bodem

De waterhuishouding op je veld is belangrijk voor een goede opbrengst. Een hoog organische stofgehalte is onderdeel van een goede bodemkwaliteit en zorgt ervoor dat water beter wordt opgenomen en vastgehouden. Gebruik van organische mestsoorten kan je hierbij helpen. Ook de teeltkeuze is belangrijk, zowel naar opbouw van organische stof als naar droogtegevoeligheid. Hooibeekhoeve geeft een toelichting met de meest recente onderzoeksresultaten.

Beheer waterlopen

Het waterbeheer is volop in beweging. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Dienst Integraal Waterbeleid (DIW)staan in voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste (VMM) en tweede categorie (DIW). Ze geven tijdens deze bijeenkomst een update over hun onderhoudswerken zoals kruidruimingen en herstellingswerken.

Wil je hierover meer weten? Kom dan naar onze boerenborrel en ga in gesprek met de sprekers. We staan klaar voor begeleiding van perceelsgebonden maatregelen op je bedrijf.

Programma

13u00 Welkom

13u15 Water vasthouden op eigen bodem (Hooibeekhoeve)

14u00 Beheer waterlopen (VMM/DIW)

 

Wimpboeren is een project van Boerennatuur Vlaanderen, Hooibeekhoeve, Boerenbond en de steden/gemeenten Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Olen en Westerlo met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

logobalk Boerenborrel water~bodem - 1