Slim boeren in de vallei van de Kleine Nete

publish date
28.06.2023

Hoe blijf je slim boeren in de Kleine Netevallei, ook met de toenemende klimaatuitdagingen?

Je vindt alvast een heleboel tips en inspiratie in ‘Klimaatboeren’, de nieuwe brochure van {beek.boer.bodem}. Ontdek hoe je bepaalde nieuwe problemen met bodem, gewassen of waterhuishouding op een doordachte manier aanpakt. Op de hoge zandgronden of op de lage valleigronden, alleen of samen met collega-landbouwers: jíj kiest welke maatregelen je toepast op jóuw bedrijf. 

In ‘Klimaatboeren’ vind je onder meer:

  • ingrepen voor een duurzaam water- en bodembeheer die je zélf kunt doen;
  • een keuzewijzer die je helpt beslissen welke maatregelen je lokaal kunt inzetten;
  • voordelen en knelpunten bij elke maatregel;
  • persoonlijke ervaringen van landbouwers bij elke maatregel.
Brochure 'Klimaatboeren' ligt opengeslagen. Links is de titel 'Regelbare stuw', rechts de coverfoto'.

Download hieronder de brochure:

Graag een gedrukt exemplaar? Vraag jouw papieren brochure aan bij leen.vervoort@boerennatuur.be

Jullie realisaties met {beek.boer.bodem}

{beek.boer.bodem} heeft de afgelopen jaren op meerdere landbouwbedrijven in de vallei van de Aa heel wat expertise opgebouwd, waarmee jij je voordeel doet. Samen zorgden we voor:

9 nieuwe stuwtjes

4 herstelde stuwtjes

3,2 ha peilgestuurde drainage

30 ha met houtsnippers ingewerkt

24,25 ha met klimaatrobuuste teelten (sorghum, mais-staakboon, hennep, mosterd)

 3,05 ha kruidenrijke grasbufferstrook op maat

195 lm natuurvriendelijke oever

1,1 ha aan infiltratiespots

 

Op vraag én op maat van de betrokken landbouwers, zorgden Boerennatuur Vlaanderen en de Hooibeekhoeve daarbij voor de nodige informatie, begeleiding en/of ondersteuning.

Ook interesse in de {beek.boer.bodem}-maatregelen? Lees de brochure of contacteer ons via leen.vervoort@boerennatuurvlaanderen.be (water en bodem) of an.schellekens@provincieantwerpen.be (teelten en bodem).