Het landbouwkompas als digitale gids in agrarisch gebied

publish date
20.10.2023

Op 9 oktober 2023 vond de eerste infosessie over het geoloket Landbouwkompas plaats voor lokale ambtenaren. Plaats van afspraak was het melkveebedrijf van Raf & Bieke Van Mol in Herenthout. Met hun bedrijf Loei Dolle Pret zetten zij zich in voor plattelandsbeleving door middel van teambuildings en kinderfeestjes. Daarnaast zijn Raf en Bieke ook rasechte melkveehouders. De aanwezige ambtenaren en mandatarissen van gemeenten uit provincie Antwerpen kregen een demonstratie van het geoloket. Na afloop van de infosessie kon iedereen er zelf mee aan de slag.  Raf leidde de groep nadien rond op het bedrijf. De aanwezigen vonden het fijn om even met 2 benen in de landbouwrealiteit te staan. Het bedrijfsbezoek werd enorm gesmaakt, net als de lunch achteraf.  

rondleiding Loei Dolle Pret - landbouwkompas

Wat zijn de kansen voor jouw landbouwsite?

Hoe geschikt is vrijgekomen bedrijfsinfrastructuur voor toekomstige landbouwactiviteiten? Provincie Antwerpen ontwikkelde het landbouwkompas als antwoord. In deze nieuwe digitale tool zie je in één oogopslag wat de kansen en uitdagingen zijn van een bepaalde landbouwzetel. Elke landbouwzetel in het agrarisch gebied is uniek én elke plek in de open ruimte kent specifieke aandachtspunten. Denk aan uitdagingen rond stikstof, het beperken van hinder richting wonen, of de ontsluiting van een landbouwbedrijf met zo weinig mogelijk hinder voor de buurt. Het landbouwkompas verenigt 27 uitdagingen en kansen.  

Het landbouwkompas zorgt voor agrarische herontwikkeling

Uit studiewerk blijkt dat een nieuwe landbouwsite ontwikkelen in de open ruimte (greenfield) tot 700.000 euro goedkoper is dan een agrarische herontwikkeling. Toch is een volledig nieuwe site ontwikkelen vanuit ruimtelijk standpunt niet gewenst als we onze open ruimte willen vrijwaren. Om ontwikkelruimte voor landbouw te realiseren én tegelijk open ruimte te vrijwaren zet de provincie Antwerpen in op agrarische herontwikkeling. 

De provincie Antwerpen wil landbouwers leiden naar bestaande landbouwzetels. Het is dan wel heel belangrijk dat landbouwers een goed zicht hebben op de mogelijkheden van de locatie en omgeving van een landbouwzetel. Het landbouwkompas zet zowel gemeenten als landbouwers een heel eind op weg. Het blijft wel een informatief instrument en biedt dus geen garantie op een vergunning, ook al zijn de parameters vanuit het landbouwkompas goed.

Zowel gemeenten als landbouwers kunnen nuttige info halen uit het landbouwkompas. Wat is er voor een landbouwer allemaal mogelijk op zijn bedrijfssite of op de site die hij wil verwerven? Het landbouwkompas helpt om de match te vinden tussen een plaats en mogelijke landbouw.

Het landbouwkompas staat los van de vergunningsprocedure. Maar het landbouwkompas laat wel toe om kosteloos een inschatting te krijgen van de uitdagingen van een locatie waarmee de vaak dure vergunningstrajecten gepaard gaan. Dergelijke uitdagingen vragen van de landbouwer haast altijd bijkomende investeringen om zijn landbouwbedrijf af te stemmen op omgeving, natuur of op milieuvereisten. 

rondleiding Loei Dolle Pret - landbouwkompas 3

Proactief werken met het landbouwkompas

Het landbouwkompas wil informatie aanreiken waarmee de landbouwer zelf aan de slag kan gaan om nog voor een vergunningstraject start, de nodige afwegingen te maken. De informatie die aangereikt wordt, heeft enerzijds betrekking op de uitdagingen waarmee de landbouwer binnen een vergunningstraject geconfronteerd wordt. Anderzijds worden ook de kansen en opportuniteiten van de locatie in beeld gebracht: de kansen naar verbreding, naar ontsluiting van de landbouwzetel, de landbouwstructuur en de kwaliteit van de bodem. 

Elk landbouwbedrijf en elke locatie is uniek 

Het agrarisch gebied is gedifferentieerd, elke locatie in het agrarisch gebied is anders en dus uniek en heeft specifieke aandachtspunten. Na het bekijken van een landbouwkompas, zal je zelden besluiten dat er geen enkele vorm van landbouw meer mogelijk is. Er zijn verschillende types land- en tuinbouwbedrijven. Enkele voorbeelden: een bedrijf met vee is op andere locaties wenselijk dan een CSA-boerderij. Voor een tuinbouwbedrijf is de kwaliteit van de bodem belangrijk. En voor bedrijven die inzetten op beleving en veel bezoekers willen aantrekken als onderdeel van hun bedrijfsvoering is de ontsluiting heel belangrijk. 

Ook stikstofberekeningen in landbouwkompas

Eén element uit de vergunningverlening is stikstof. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) voerde de stikstofberekeningen uit waarvan de resultaten toegevoegd werden aan het Landbouwkompas. Een differentiatie van de ontwikkelmogelijkheden van veebedrijven wordt dan zichtbaar doorheen het agrarische gebied. Binnen gebiedsgerichte processen, maar ook voor gemeenten binnen lokale visievorming is het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkelmogelijkheden van landbouw op het eigen grondgebied. 

rondleiding Loei Dolle Pret - landbouwkompas 4

15 gemeenten nu al actieve gebruiker landbouwkompas 

Alle landbouwkompassen in een gemeente samen vormen een bron aan informatie voor gemeenten. Momenteel werken gemeenten aan hun beleidsplan ruimte. Dit is een goed moment om landbouwkompassen naast elkaar te leggen en te bekijken waar de prioritaire zones voor landbouw liggen. 

De gemeente is ook het eerste aanspreekpunt voor ontwikkelingen in de landbouwruimte. Het landbouwkompas is een instrument dat gebruikt kan worden binnen de dienstverlening van gemeenten om eigenaars of potentiële kopers te informeren over de ontwikkelmogelijkheden voor landbouw van een locatie.  

De gemeente is bovendien ook soms vergunningverlenende of adviserende overheid voor vergunningsaanvragen die land- en tuinbouwbedrijven indienen. Het landbouwkompas bundelt alle relevante informatie zodat een gemeentelijke medewerker de argumentatie voor of tegen kan onderbouwen. 

Tot nu toe maakten 15 gemeenten gebruik van het geoloket.