Nieuw demoproject: OptiWel-Emis

publish date
22.02.2023

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbeteren. Maar in welke mate zijn deze maatregelen verenigbaar met de realisatie van een emissiereductie in de praktijk? En wat zijn de gevolgen op andere aspecten van de bedrijfsvoering? Om een antwoord te bieden op deze vragen startten het Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Landsbond Pluimvee en Boerenbond in januari 2023 met het demonstratieproject OptiWel-Emis. 

Demoproject OptiWel-Emis

Proeven op ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij

Met proeven op het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Proefbedrijf Pluimveehouderij worden verschillende parameters onder de loep genomen in vergelijkende studies. Zowel op grote als op kleine schaal maken we een vergelijking tussen verschillende rassen en bezettingsdichtheden.

Tijdens deze proeven worden verschillende parameters opgevolgd zoals dierenwelzijn, ammoniakuitstoot, productie, vleeskwaliteit en rendabiliteit. Op basis van deze experimenten stellen we een effectenmatrix op die we demonstreren op praktijkbedrijven.

Overleg met de volledige vleeskuikenketen

Naast onderzoek willen we in dit project de volledige vleeskuikenketen bereiken. Dit doen we aan de hand van overlegmomenten met pluimveehouders, stakeholders en retail. Tijdens deze momenten kan input gegeven worden in de proefopzet en kunnen de resultaten besproken worden. 

Neem deel aan dit project

Wil je meer informatie over het project of wil je deelnemen aan dit project als praktijkbedrijf of stakeholder? Neem dan contact op met onderzoekers Neil Van den Broeck of Kris De Baere van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Je vindt hun contactgegevens onderaan dit nieuwsbericht.

 Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, europa investeert in zijn platteland

Partners demonstratieproject OptiWel-Emis

logobalk partners OptiWel-Emis - 1