Opening proeftuin Hooibeekhoeve en VITO

publish date
13.06.2023

De temperatuur in de Kempen ligt traditioneel hoger dan de rest van Vlaanderen, dankzij de nabijheid van typische zandgrond. De teelttechnieken aanpassen om klimaatrobuuste landbouw te creëren, is een van de uitdagingen in de recente samenwerking tussen het Provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO. Het doel? Een duurzame en economisch rendabele melkveehouderij die kan inspelen op extreem droge en natte periodes. Dankzij het gebruik van innovatieve technieken zoals satelliet- en dronebeelden is het mogelijk.

dronepiloot VITO2

Hooibeekhoeve is een praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Hooibeekhoeve richt zich in de eerste plaats tot melkveehouders door nauw samen te werken met hen bij het onderzoek naar duurzame en rendabele dier- en milieuvriendelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de sector. Onderzoekers van Hooibeekhoeve werken op de proefvelden van VITO aan klimaatrobuuste teeltsystemen. 

Momenteel tref je op de proefvelden van VITO-Hooibeekhoeve zowel mais, gras als mengteelten van granen en vlinderbloemigen aan. We vergelijken de gewone technieken met precisielandbouw, agro-ecologische technieken en gecombineerde methodes. Zo onderzoeken we hoe we ecologischer, rendabeler en klimaatrobuustere voedergewassen voor melkkoeien kunnen telen. Een belangrijk criterium is in welke mate de gewassen of teelttechnieken bestand zijn tegen extreme droogte of natte periodes doorstaan. Maar ook eigen eiwitproductie komt hier aan bod.

Elke plant in het vizier

De remote sensing unit van VITO heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verwerken van satelliet-, lucht- en dronebeelden voor onder andere verschillende landbouwtoepassingen. Dankzij de samenwerking met Hooibeekhoeve wil VITO innovatieve diensten zoals WatchITgrow sneller kunnen aanbieden en landbouwers nog beter bijstaan om hun gewassen op te volgen en bij te sturen waar nodig. 

Remote Sensing maakt een steile opmars in de landbouw. Dit is te danken aan de steeds toenemende resolutie van satelliet-, lucht- en dronebeelden alsook aan de toegankelijkheid van de data. De ruimtelijke resolutie van de data is nu zo fijn dat het perfect mogelijk is om individuele velden en zelfs individuele planten op te volgen. Bovendien stelt de Europese Commissie de meeste satellietdata nu gratis ter beschikking. Dit maakt het gebruik ervan economisch rendabel. Dit alles kadert in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie dat tot doel heeft onze landbouw efficiënter, duurzamer en klimaatrobuuster te maken. 

Eerste workshops voor groot publiek tijdens Hooibeekhoeve Binnen(ste)Buiten

Tijdens de jaarlijkse grote studiedag van Hooibeekhoeve op dinsdag 13 juni waren deze proefvelden toegankelijk voor het brede publiek. Het is de eerste keer sinds de start van de samenwerking tussen VITO en Hooibeekhoeve dat we gezamenlijk naar buiten kwamen met bevindingen en resultaten.

Neem nu gras, in onze provincie met 50% van het landbouwareaal een belangrijke teelt. Naast een voedzame bron van veevoeding, legt het ook koolstof vast en horen graspercelen bij onze landschapsbeleving. Samen met de projectpartners van GrasSat ontwikkelen Hooibeekhoeve en VITO een beslissingsondersteunende tool voor grasteelt. Landbouwers krijgen in één oogopslag de actuele toestand van hun graslandpercelen met info over grasgroei, opbrengstvoorspelling, maaimoment én een indicatie van de kwaliteit van het gras. Zo verhoog je de opbrengst en de kwaliteit en zorg je voor een economisch en ecologisch voordeel waar landbouwer en maatschappij wel bij varen. Door samen te werken met VITO en onze complementaire expertise in te zetten voor een duurzame en klimaatrobuuste landbouw willen we melkveehouders helpen om hun bedrijf klaar te stomen voor de toekomst en de steeds meer voorkomende extreme weersomstandigheden. 

Bij inschrijving konden geïnteresseerden kiezen voor workshops gelinkt aan drie lopende VLAIO-projecten. De betrokken onderzoekers van Hooibeekhoeve en VITO gingen dieper in op precisielandbouw en de voordelen die dat oplevert. Ook de slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw kwam uitgebreid aan bod.

In een eerste workshop werd er dieper ingegaan wat satellietbeelden kunnen betekenen om de grasgroei in te schatten. De onderzoekers namen je mee op de weg van grashoogtemeting tot graslandupdate en grasgroeimodel. Een andere workshop zoomt in op de mogelijkheden van precisiebemesting op basis van satellietbeelden en bodemscans. Ook het potentieel van een realtime meting van de mestsamenstelling paste in dit plaatje. Wat kunnen bodembewerkingen en groenbedekkers kunnen betekenen als klimaatrobuuste maatregelen, was het onderwerp van de derde workshop. Het doelpubliek van de studiedag Hooibeekhoeve Binnen(ste)Buiten zijn landbouwers en geïnteresseerden in melkveehouderij en/ of akkerbouw.