Oproep: MobiO'Mite

publish date
21.05.2024

De rode vogelmijt vormt een hardnekkig probleem binnen de pluimveehouderij. In België heeft naar schatting meer dan 90% van de leghennenbedrijven ermee te kampen. En het voorkomen van de rode vogelmijt beperkt zich niet alleen tot de commerciële leghennenhouderij: deze parasiet is alomtegenwoordig in Europa. Ben of ken jij een korte keten-producent die binnenkort meewerkt aan dit project dat op zoek gaat naar natuurlijke methoden om de rode vogelmijt te bestrijden? De eerste online focusgroep vindt plaats op maandag 1 juli 2024. 

mitch verhaegen eigeel korte keten

Traditioneel steunt bestrijding op het gebruik van chemische acariciden. Dergelijke producten zijn echter belastend voor de omgeving en er treedt steeds vaker resistentie tegen op. In recente jaren is er al heel wat onderzoek gedaan naar duurzame, natuurlijke bestrijdingsmethoden van de rode vogelmijt, maar daarbij wordt voornamelijk gefocust op de grotere leghennenstallen. Ook het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft hier al zijn steentje aan bijgedragen in projecten zoals MiteControl en Miteprevent. 

Op zoek naar natuurlijke methoden

Voor het CCBT-project MobiO’Mite werken het Proefbedrijf en ILVO samen en richten ze zich op korte keten-bedrijven met mobiele kippenstallen om te onderzoeken welke natuurlijke methoden interessant én in praktijk best bruikbaar zijn in zulke kleinschaligere pluimveestallen. 

Wil je meewerken?

Op maandag 1 juli 2024 organiseren we zo een eerste online focusgroep bijeenkomst van 20 tot 21 uur om te overlopen welke natuurlijke bestrijdingsmiddelen voorhanden zijn (de baroMIJTer), na te gaan welke het meeste potentieel hebben voor mobiele kippenstallen en op welk bedrijf een praktijkproef kan doorgaan met de interessantste natuurlijke producten. Het uiteindelijke doel is om nuttige tools te kunnen aanleveren in de strijd tegen de rode vogelmijt.

Ben of ken je een korte keten-bedrijf dat geïnteresseerd is om mee te werken aan MobiO’Mite of had je graag wat meer info over het project gekregen? Neem dan zeker contact op met onderzoeker Hanne Nijs van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

logobalk MobiO'Mite