Gezocht! Frisse ideeën en projecten voor ondersteuningsnetwerken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Gebruikt jouw organisatie vernieuwende methodieken of instrumenten om ondersteuningsnetwerken voor doelgroepmedewerkers op te zetten en wil je daar nog meer op inzetten? Of loop je al een tijdje met een origineel idee rond om doelgroepmedewerkers blijvend aan het werk te houden of ze een stapje omhoog te helpen op de participatieladder? Dan kunnen wij misschien wat voor je betekenen!

De provincie Antwerpen investeert immers in bedrijven en organisaties die ondersteuningsnetwerken voor doelgroepmedewerkers willen creëren. We doen dat niet alleen met advies en begeleiding op maat, maar ook met projectsubsidies.

Op donderdag 10 juni organiseerden we een webinar waarbij we meer toelichting gaven bij de kansen die hier voor je liggen. Je kreeg een aantal inspirerende voorbeelden te zien en de subsidiemogelijkheden lichtten we van naaldje tot draadje toe.

In het kort

De provincie Antwerpen geeft financiële ondersteuning aan bedrijven en organisaties die ondersteuningsnetwerken voor doelgroepmedewerkers willen creëren.

Met deze oproep zijn we op zoek naar vernieuwende methodieken en instrumenten die organisaties hanteren om doelgroepwerknemers te ondersteunen in hun randvoorwaarden met als uiteindelijk doel een sterkere tewerkstelling/arbeidsmarktpositie.

De provincie Antwerpen voorziet een projectsubsidie tot 75% van de totale projectkost.

De projecten dienen elk apart een projecttermijn te kennen van minimum 2 jaar en maximum 3 jaar.

De geselecteerde projecten zijn verplicht om deel te nemen aan het lerend netwerk ‘ondersteuningsnetwerken’ dat in najaar 2021 zal opgestart worden.

In mei schreef de provincie Antwerpen een overheidsopdracht ‘wetenschappelijke begeleiding en evaluatie voor de projecten ondersteuningsnetwerken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’uit. De geselecteerde projecten zullen hier ook aan mee werken.

Voor welke organisaties?

Je kunt de projectsubsidie aanvragen als je organisatie een van de volgende vormen is:

  • elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstelt.
  • publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen.

Dit wil zeggen dat ook bedrijven uit de reguliere economie een subsidie kunnen aanvragen voor projecten die kwetsbare groepen tewerkstellen, of voor samenwerkingen met sociale-economiebedrijven.

Bijkomend moet je organisatie de hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Onthoud alvast volgende data:

  • 24 juni is er een individueel contactmoment
  • 5 september deadline voor indienen van het finale projectdossier
  • 13 september is er een pitchmoment voor de geselecteerde dossiers

Kon je er niet bij zijn of heb je iets gemist?

Herbekijk hieronder onze webinar van 10 juni 2020.

Ondertiteling op aanvraag verkrijgbaar

Reglement

Deze subsidieoproep kadert in het algemeen subsidiereglement. 

Heb je nog andere vragen? Wil je je projectidee aftoetsen?

Neem dan contact op met ons via inclusieve_economie@provincieantwerpen.be of +32 3 240 58 38. We kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!